[MINH HUỆ 01-07-2018] Trong bài “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018” Sư phụ có nhắc tới vấn đề nghiệp bệnh. Nay tại đây chúng tôi nhắc nhở những đồng tu có liên quan nhưng chưa chú ý tới vấn đề này như sau: Buông bỏ gia đình, công việc, không cầu thù lao, tự nguyện tự giác kiên trì tới điểm du lịch, Lãnh sự quán Trung Quốc giảng chân tướng quanh năm, cái tâm này vô cùng đáng quý. Nhưng chúng ta nhất định phải chú ý tới hiệu quả cứu người thực tế. Vấn đề này thể hiện lý tính, tâm đại nhẫn và vô tư vô ngã của đệ tử Đại Pháp. Thiết nghĩ, nếu bản thân đang gặp phải quan nghiệp bệnh, thậm chí đành phải chống nạng, ngồi xe lăn khi gặp quan nghiệp bệnh nghiêm trọng, thì không những hình tượng và trạng thái ấy của bản thân không thể chứng thực được Đại Pháp, mà còn gây thắc mắc và hiểu lầm cho người thường. Tà đảng Trung Cộng cũng sẽ dùi vào sơ hở mà đặt điều vu khống hãm hại người khác. Như vậy kết quả cần đạt đến khi chúng ta mong muốn đề cao bản thân và thực thi sứ mệnh cứu độ chúng sinh sẽ phản tác dụng. Chi bằng hãy tạm thời làm những việc thầm lặng khác, và dành thời gian học Pháp cho nhiều, hướng nội cho nhiều để tu bản thân mình. Đợi đến khi đã vượt quan, đã trở lại trạng thái khoẻ mạnh cần có của đệ tử Đại Pháp, chúng ta có thể tiếp tục tới những nơi công cộng cứu người .

Ban Biên Tập Minh Huệ

Ngày 30 tháng 6 năm 2018


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/1/370463.html

Đăng ngày 1-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share