[MINH HUỆ 1-3-2016] Trang web Pháp Luân Đại Pháp hôm nay đã đăng cuốn sách mới của Sư phụ Lý Hồng Chí: “Hồng Ngâm IV”, bản đăng trên mạng Internet. Cuốn sách này được biên soạn bao gồm 141 bài thơ và lời bài hát do Sư phụ Lý Hồng Chí sáng tác từ năm 2004 đến năm 2015, và còn có tranh minh họa do chính tác giả vẽ. Bản in của cuốn “Hồng Ngâm IV” đã được xuất bản tại Đài Loan vài ngày trước đây.

Tính đến nay, tổng cộng 45 tác phẩm của Sư phụ Lý Hồng Chí đã được đăng trên trang web Pháp Luân Đại Pháp, cùng với bản dịch sang hơn 30 thứ tiếng, và có thể tải về miễn phí trên toàn thế giới. Đồng thời bản in của các cuốn sách bằng tiếng Trung cũng như các thứ tiếng khác, và video hướng dẫn luyện công bằng nhiều thứ tiếng, cũng có bán tại hiệu sách Thiên Thê (Tianti Books) (http://tiantibooks.org), là hiệu sách chuyên bán các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp là phương pháp tu luyện cổ xưa, đơn truyền qua các thời đại. Vào tháng 5 năm 1992, nó đã được truyền xuất công khai, sử dụng cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và năm bài công pháp, dạy cho con người dùng Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao cảnh giới đạo đức, khiến thân thể kiện khang, có hiệu quả rõ rệt. Người học và tu luyện có căn cơ, ngộ tính, và mức độ phó xuất cá nhân khác nhau, có thể đắc được những lợi ích ở cảnh giới khác nhau, từ việc thả lỏng thân tâm, chữa bệnh khỏe người, khai trí khai huệ, cho đến công thành viên mãn, đều không hề giống nhau. Hiện tại Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện lên cao tầng hoàn chỉnh duy nhất trên toàn thế giới mà công pháp và sách không hề bị người học cải biến.

Ngoài cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp khác cũng đều do Sư phụ Lý Hồng Chí viết, nhằm giúp người học và người tu luyện lý giải cuốn “Chuyển Pháp Luân”, trả lời những vấn đề phổ biến phát sinh trong quá trình học và tu luyện tại các trình độ khác nhau. Cuốn “Hồng Ngâm IV” mới xuất bản là cuốn sách thứ 45 của Pháp Luân Đại Pháp, được đăng bằng tiếng Trung tại địa chỉ trang web Pháp Luân Đại Pháp như dưới đây:

Địa chỉ trang web: Hồng Ngâm IV

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 29 tháng 2 năm 2016


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/1/324808.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/2/155767.html

Đăng ngày 22-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share