[MINH HUỆ 20-9-2015] Một người xuất gia đang sống ở Đài Loan tên là Pháp Quân (Fa Yun hoặc Fayun, tên thường gọi hiện chưa rõ) đã tự tiện trộm dùng danh nghĩa và địa chỉ của Sư phụ Lý Hồng Chí, trang web Pháp Luân Đại Pháp, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, v.v., để gửi thư bằng tiếng Trung và tiếng Anh đến các nhóm nhân sĩ trong xã hội ở khắp nơi (ví dụ như nhân sĩ của một số chính phủ và của các nhóm tôn giáo), những cơ quan chính phủ các nước (ví dụ như Toà án Thường trực Trọng tài Quốc tế (International Permanent Court of Arbitration), và các đoàn thể tôn giáo. Người này còn đi các nơi du thuyết với sách của Pháp Luân Đại Pháp cầm trên tay.

Được biết người phụ nữ này đã từng đến gây rối ở trụ sở Đoàn Nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun Performing Arts) tại Mỹ quốc, sau đó bị báo cảnh sát và bị xe cảnh sát đưa đi. Nhưng người này đã nhiều lần tìm cách quay lại, làm những việc không lý trí trước cổng trụ sở Thần Vận.

Hành vi và ngôn từ của người này, bất luận là trong thư hay nói ra miệng, đều có tính công kích mạnh, hơn nữa còn khiến người khác nghi ngờ rằng người này tinh thần không bình thường. Tuy nhiên, với một số người thì lại dường như rất có sức cảm hoá và sức thuyết phục.

Pháp Luân Công lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm gốc. Lời nói và hành vi của người mang danh “Pháp Quân” này cho thấy đây không phải người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thời gian của chúng ta rất cấp bách, hy vọng các đệ tử Đại Pháp hãy kịp thời tu nội an ngoại (tu bên trong mình, mà an được hoàn cảnh bên ngoài), từ xuất phát điểm ‘trợ Sư Chính Pháp’ mà đề cao tâm tính, ngăn chặn can nhiễu từ những loại người và loại sự việc như thế này.

Về việc những người xâm phạm quyền, và làm xấu danh dự của Sư phụ Lý Hồng Chí và của Pháp Luân Đại Pháp, thì chúng tôi bảo lưu quyền khởi kiện theo luật pháp.

Ban biên tập Minh Huệ
20 tháng 9, 2015


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2015/9/20/316059.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/20/152618.html
Đăng ngày 27-09-2015, hiệu chỉnh 1 chút 28-9-2015; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share