Ban biên tập Minh Huệ [tiếng Hán]

[MINH HUỆ 30-9-2018] Có một người cầm chứng từ giả —biên lai Thần Vận nhận quyên tặng 500 đô-la Mỹ— đang đi quyên tiền các học viên ở Thượng Hải, nói là cho các đệ tử cũ một cơ hội, v.v. Nghe nói kẻ này đã gom được hơn 1 triệu đô-la từ học viên ở Thượng Hải, và tự tuyên bố đã chuyển toàn bộ cho Thần Vận rồi. Nghe nói kẻ đi quyên tiền này trông khoảng 40 đến 60 tuổi, thường qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc, tự xưng đến từ Mỹ quốc.

Năm 2001, trong «Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001]», Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Là một đệ tử Đại Pháp, giảng rõ chân tướng là sự việc nhất định phải làm. Điểm này tôi nhắc lại với mọi người, bất kể biện hộ gì, hễ chưa bước ra [chứng thực Pháp] đều là sai. Ngay cả nói đến [môi] trường ma nạn này còn đến bao lâu, tôi nghĩ rằng, về việc này, mọi người không cần nghĩ nhiều; tự bản thân có thể viên mãn hay không, cũng không cần nghĩ; bởi vì bất kể tâm nào của chư vị đều có thể trở thành một chủng chấp trước, đều có thể bị tà ác lợi dụng. Ngay lúc niệm đầu của chư vị xuất lai, tà ác liền có thể vì chư vị mà diễn hoá xuất ra những [hiện] tượng giả, khi ấy sẽ tạo thành một thứ can nhiễu.” — Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001], Đạo Hàng

Và trong «Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003», Sư phụ đã bảo chúng ta:

“Tôi nói cho chư vị, bất kể tâm nào cũng đều thúc đẩy thành ma nạn rất lớn, hết sức chú ý đừng khởi tâm nào hết!” — Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003

Mong mọi người hãy ‘dĩ Pháp vi Sư’, buông bỏ chấp trước, không được cứ bị kẻ xấu luồn vào sơ hở. Tranh thủ thời gian, đề cao tâm tính, cứu người một cách hết sức thiết thực, đó mới là điều chúng ta thật sự nên làm.

Ban biên tập Minh Huệ MingHui.org
30 tháng Chín, 2018

Đính kèm: Ảnh chụp chứng từ giả:


Dịch từ nguyên bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/375185.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/1/172666.html

Đăng ngày 01-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share