[MINH HUỆ 17-8-2015] Liên quan đến pháp lý cấm chỉ gây quỹ, những năm qua Sư phụ đã nhiều lần giảng rõ, nhưng nó vẫn không ngừng phát sinh trong các học viên. Ví dụ gần đây nhất là hạng mục thành lập trường đại học do các học viên phụ trách, đã không ngừng tìm các học viên có điều kiện kinh tế tốt ở Đại lục để thuyết phục và quyên góp, tạo thành can nhiễu trong các học viên, lại càng đi ngược với lời dạy của Sư phụ.

Chúng tôi một lần nữa nhắc nhở tất cả các đệ tử Đại Pháp, cho dù là đi tìm người khác hay được [người khác] tìm đến, hoặc là nghe được, thấy được sự việc này, nhất định phải học Pháp cho tốt, dĩ Pháp vi Sư tu tốt bản thân, chấm dứt việc khởi xướng, tham gia các hoạt động gây quỹ và làm ra những việc góp gió thành bão dù vô ý hay hữu ý trong các học viên. Chỉ khi chúng ta tu tốt bản thân mới có thể làm tốt các hạng mục đệ tử Đại Pháp nên làm; nếu như làm trái với các pháp lý mà Sư phụ giảng, dùng nhân tâm làm các việc, kết quả sẽ trái với mong muốn, lại còn dẫn đến can nhiễu những người khác trong giới tu luyện, thậm chí tạo ra sơ hở cho những kẻ bất lương hiểm ác dùi vào.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 17 tháng 8 năm 2015


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/17/314285.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/8/17/152117.html

Đăng ngày 27-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share