[MINH HUỆ 14-1-2016] Vì để đạt được hiệu ứng cần thiết, nên biểu diễn Thần Vận thảy đều là thưởng lãm tại hiện trường rạp hát, không hề có video. Đĩa video biểu diễn Thần Vận là chỉ có bản dành cho Đại Lục, và quy định nghiêm rằng bản video dành cho Đại Lục là chỉ dành cho phát miễn phí ở Trung Quốc Đại Lục trong thời bị bức hại. Tuy vậy, mấy năm nay, có một số học viên từ Đại Lục ra hải ngoại đã mang đĩa video hoặc tư liệu đĩa quang về Thần Vận bản dành cho Đại Lục tới hải ngoại, lấy cớ là chỉ dùng cho cá nhân mình xem, cho người nhà xem, chiếu ra cho một nhóm nhỏ xem, v.v.

Về những tình huống kể trên, Sư phụ nói rằng, hải ngoại là nhất định xem tại hiện trường, video thảy đều không cho phép mang ra hải ngoại, ai mang ra thì người đó là can nhiễu và phá hoại biểu diễn Thần Vận, ai mà làm thế nữa, thì sau này ngay cả Đại Lục cũng không được phép phát video Thần Vận nữa.

Yêu cầu những học viên nào mà đã mang ra hải ngoại đĩa video hoặc tư liệu đĩa quang về Thần Vận bản dành cho Đại Lục, hãy lập tức huỷ những đĩa video và tài liệu đĩa ngay.

Trân trọng thông báo.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 13-1-2016


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/1/14/322204.html.
Dịch ngày 15-1-2016; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

▪ Đại Lục: tức là nói về Trung Quốc Đại Lục.
▪ hải ngoại: nghĩa là bên ngoài Trung Quốc.

Share