[Minh Huệ] Vào ngày thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2004, một số đệ tử Pháp Luân Công sắp hàng ngay ngắn, trật tự dọc theo con đường dài 300 mét từ chổ mà du khách đến thăm viếng. Họ đợi cho phái đoàn Trung Quốc gồm có nhân viên cao cấp trong chính phủ Trung Quốc và những nhà kinh tế. Các đệ tử giương cao khẩu hiệu “Chào mừng quý vị đến Indonesia”, “Đưa Giang Trạch Dân ra trước Công lý”, “Đưa Luo Gan ra trước Công lý”, “Đưa Liu Jing ra trước Công lý”, “Đưa Zhou Yongkang ra trước Công lý”, “Chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc”, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thanh lọc thân thể và tinh thần”, “Pháp Luân Đại Pháp chỉnh lý tinh thần con người”, và “Chân Thiện Nhẫn” và các khẩu hiệu khác.


Các đệ tử Pháp Luân Công chào mừng phái đoàn Trung Quốc


Phái đoàn Trung Quốc đi ngang qua trước các đệ tử

Sự thỉnh nguyện ôn hoà của các đệ tử được các nhân viên giữ an ninh ca ngợi. Một tiếng đồng hồ sau, khi buổi lễ chấm dứt, các đệ tử vẫn còn đứng nguyên tại vị trí trong trật tự để giương cao khẩu hiệu cho mọi người trong phái đoàn Trung Quốc được thấy.

Buổi thỉnh nguyện ôn hoà này là để mọi người biết rằng, cả thế giới biết rằng Giang Trạch Dân chính là tên đầu đảng của chính sách khủng bố Pháp Luân Công, và đám hầu đoàn của y, tất cả đều phải chịu trách nhiệm về việc làm của họ. Các đệ tử hy vọng rằng những người trong phái đoàn Trung Quốc sẽ mang về Trung Quốc tiếng nói của các đệ tử Pháp Luân Công, để cho mọi người tại Trung Quốc biết rỏ sự thật và tỉnh thức lương tâm của họ. Pháp Luân Đại Pháp là cho mọi người trên thế giới, và mọi người nên được quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công.

26-10-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/26/87612.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/10/28/53954.html.

Dịch ngày 27-10-2004, đăng ngày 2-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share