Các đệ tử Pháp Luân Công tham gia trong một cuộc biểu tình trước toà nhà Quốc hội của Hy lạp tại Athens vào ngày Thứ Tư, 11 tháng 8 năm 2004. Cuộc biểu tình này, 2 ngày trước ngày khai mạc Thế vận hội, là nhằm lên án chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Trung quốc. (AP Photo/Petros Karadjias)

 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/8/13/51319.html.

Dịch và đăng ngày 14-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share