Bài của một đệ tử Thổ Nhĩ Kỳ

[Minh Huệ]

Tập Công Pháp tại công viên ở Saint PetersburgBiểu diễn ca múa cổ truyềnKhách bộ hành đọc tài liệu sự thật về Pháp Luân Công
Các đệ tử tổ chức triển lãm chống khủng bố tại các địa điểm có nhiều cửa hàng Trung quốc

24-8-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/25/82554.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/8/26/51760.html.

Dịch ngày 28-8-2004, đăng ngày 30-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share