Bài viết của một học viên tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2007] Ngày 18 tháng mười một, một cuộc hội tụ và diễn hành được tổ chức tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc, để ủng hộ 28 triệu thóai Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên hệ của nó. Các thành viên của nhiều tổ chức ngoại chánh phủ và Hội Pháp Luân Đại pháp tại Hàn Quốc tham dự cuộc hội tụ và diễn hành. Cuộc diễn hành dài bốn dặm. Các tham dự viên kêu gọi dân chúng Trung quốc nhìn ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và rút lui khỏi nó. Họ cũng chỉ điểm ra rằng thoái đảng có một ảnh hưởng tốt đẹp trên xã hội Hàn Quốc.


Cuộc diễn hành


Cuộc diễn hành


Cuộc diễn hành


Đoàn ca nhạc Thiên Quốc lưu động


Dân chúng nhìn xem cuộc diễn hành

Cô Gao Chengnu, một đại diện cho Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng, nói rằng Cửu Bình về Đảng Cộng sản đã được lưu truyền đi khắp thế giới từ ba năm nay, và đã thuyết phục một số lựơng gia tăng những người thoái đảng. Càng ngày càng có nhiều người hiểu ra rằng ĐCSTQ không bao lâu sẽ sụp đổ. Những người như ông Gao Zhisheng và Wang Zhaojun đã nói lên tiếng nói công bằng cho Pháp Luân Công và đã kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.


Cô Gao đọc diễn văn

Ông Quan Zaihe, từ một tổ chức ngọai chánh phủ, đã nói lên rằng cộng sản là một sự thất bại. Ông nói rằng thật đáng khuyến khích có nhiều người đã thóai đảng, và thoái đảng là có một ảnh hưởng tốt đẹp trên xã hội Cao Ly.


Ô. Quan Zaihe đọc diễn văn

Ô. Hong Zhengzhi, đại diện cho một tổ chức nhân quyền, nói rằng sự cắt lấy nội tạng và các vi phạm nhân quyền khác tại Trung quốc phải bị lên án. Ô. Li Pu, cựu trưởng chủ nhiệm của Xinhua Press, nói rằng bất kể y là ai, Giang trạch Dân sẽ bị mang ra trước công lý cho tội ác của y.


Ô. Hong Zhengzhi đọc diễn văn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/23/167074.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/11/27/91659.html
Đăng ngày 1-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share