Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Peru

[MINH HUỆ 17-09-2009] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 7 tại Peru đã được tổ chức ở khách sạn El Condado Miraflores, Lima vào chiều ngày 12 tháng 9 năm 2009. Hai mươi mốt học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về việc học Đại Pháp, đề cao tâm tính, vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công và cứu độ chúng sinh.

2009-9-16-perufahui912-01--ss.jpg
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp tại Peru

2009-9-16-perufahui912-02--ss.jpg
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp tại Peru

Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc quảng cáo cho các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận tại Argentina và Chile.

Một học viên tên Harry nói rằng để tổ chức thành công một buổi biểu diễn Thần Vận, điều thiết yếu là các học viên địa phương phải hình thành một thể thống nhất. Khi anh đang làm việc với các học viên Argentina, họ học Đại Pháp cùng nhau, phát chính niệm và phối hợp trong mọi việc. Anh đã thăng tiến nhanh chóng trong tu luyện, đặc biệt là đề cao cảnh giới tu luyện nói chung.

Juana nói rằng khi cô quảng cáo cho các buổi biểu diễn của Thần Vận tại Chile với 16 học viên Đại Pháp Peru khác, cô cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng. Cô không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Gloria nói rằng sau khi học Đại Pháp, cô đã nhận ra rằng quá nhút nhát khi nói chuyện cũng là một chấp trước. Cô tiếp tục đối mặt với nó trong quá trình tu luyện. Giờ đây, cô có thể dễ dàng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng tại Chile.

Pháp hội kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 8 giờ tối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/17/208497.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/18/110936.html
Đăng ngày 20-09-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share