[MINH HUỆ 13-08-2009] Các học viên địa phương đã đi một vòng tám thành phố chính quanh Copenhagen để giới thiệu Pháp Luân Công cho nhiều người hơn trong nước được biết. Khắp các nơi mà họ đến, họ đều nhận được sự ủng hộ của dân chúng và các kênh truyền thông địa phương.

2009-8-12-denmark-herning--ss.jpg
Báo “Herning Folkeblad” báo cáo về Pháp Luân Công.

Báo “Herning Folkeblad” đã báo cáo như sau: Một nhóm nhỏ các học viên Pháp Luân Công hôm qua đã đến quảng trường thành phố Herning, và biểu diễn năm bài tập Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một phương pháp tu luyện thiền định từ Trung Quốc, mà có ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Vào những năm 90 Pháp Luân Đại Pháp đã truyền bá nhanh chóng tại Trung Quốc. Tuy nhiên năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm dân chúng tập luyện Pháp Luân Công. Marco Hsu mà sống tại Amager, là một trong các học viên này, và ông nói với các ký giả: “Trong mấy ngày qua, chúng tôi đã đi khắp nhiều thành phố Đan Mạch bằng xe hơi, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho dân chúng. Tháng Bảy nay đặc biệt đánh dấu năm thứ mười mà Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại tại Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng dân chúng sẽ chú ý đặc biệt cuộc bức hại này. (Tại Trung Quốc), các học viên Pháp Luân Công bị bắt, gửi đi nhà tù và bị tra tấn tàn nhẫn. Chúng tôi có chứng cớ để nói rằng tối thiểu 3,287 học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/13/206462.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/8/20/110191.html
Đăng ngày: 31-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share