[MINH HUỆ 07-08-2009] Chú thích của ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm cho những hành động của chính mình, là được chấp nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Vũ trụ sẽ báo đáp cho những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi những việc như là đánh đập, tra tấn và giết người là đem đến nghiệp báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Các bài viết như sau đây là sự nhắc nhở thiện lành về các nguyên lý này cho những ai mà làm điều xấu. Trong khi nhiều người mà bức hại Pháp Luân Công chỉ là vì ‘làm theo lệnh’, luật vũ trụ vẫn yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ bằng cách chuyển đổi lại những việc làm ác thì họ mới có thể thoát khỏi nghiệp báo.

Vào tháng mười 2002, Văn Khắc Kiến, một cảnh sát viên vào khoảng ba mươi tuổi từ Văn phòng Công an Nghi Xương, phân cục cảnh sát Bình Hồ, Từ Hồng và Chu Hướng Đông, giám đốc của phân cục cảnh sát Bình Hồ đội an ninh quốc gia, đi đến Tây Bá, thành phố Nghi Xương để lục soát nhà ông Vương Văn Lâm. Kế hoạch của chúng là để ông Vương vào trại tẩy não Nghi Xương.

Nhiều cảnh sát viên đã biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và chống với sự khủng bố ông Vương và gia đình ông của Từ Hồng. Các cảnh sát viên đã bí mật nói với ông Vương và gia đình ông, “Chúng tôi đều biết sự thật. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều ác này (mang ông Vương đi một trung tâm tẩy não). Chúng tôi sống trong cùng láng giềng và sẽ là láng giềng trong thời gian lâu tương lai. Chỉ những người ngu mới muốn đi theo cùng với Giang Trạch Dân. Chúng tôi chỉ xem nó như một trò hề.

Nơi nhà ông Vương, phần đông các cảnh sát viên chỉ đứng bên lề hoặc đi quanh nhà ông làm bộ như tìm một cái gì. Họ không muốn làm điều mà Từ Hồng đòi hỏi. Chỉ có Văn Khắc Kiến cố tìm một gì đó. Sợ không tìm được ‘chứng cớ’, y đích thân lục soát tất cả các tủ kệ, và bên trong và dưới các chiếc giường ngủ. Ông Vương Văn Lâm nói với Văn Khắc Kiến “Chúng tôi đã gần 60 và là những công dân tốt và nghe theo luật pháp. Các bạn đồng nghiệp và láng giềng của tôi có thể làm chứng cho điều này. Quý vị phải phân biệt giữa tốt và xấu. Quả báo sẽ rơi xuống đầu những người bức hại những người tốt.

Văn Khắc Kiến lạnh lùng nói, “Chết cho Đảng Cộng sản là xứng đáng lắm. Tôi không tin rằng làm tốt sẽ gặp tốt, và làm xấu sẽ bị trừng phạt. Tôi sẽ tìm biết sự thật ngay cả nếu tôi phải đào sâu dưới ba tấc đất.” Sau đó, Văn Khắc Kiến còn thậm chí đánh ông Vương Văn Lâm.

Không bao lâu sau đó, Văn Khắc Kiến bị thương trong một tai nạn xe cộ và bị chết. Y chỉ mới ba mươi tuổi. Người khác trong xe chỉ bị thương nhẹ. Tại đám ma của y, nhiều cảnh sát thở dài khi thấy những lời tiên đoán của ông Vương trở thành sự thật. Y không để ý đến lời cảnh cáo thiện lành để tránh làm ác và cuối cùng bị chết.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/7/206072.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/8/25/110299.html
Đăng ngày: 31-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share