Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-1-2018] Theo thông tin tổng hợp từ trang Minghui.org, trong nửa cuối năm 2017 tổng cộng 66 học viên Pháp Luân Công được trả lại hồ sơ dẫn đến 22 học viên trong số họ đã được trả tự do.

Những học viên này đã bị bắt vì họ từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại. Hồ sơ của họ được trả lại trong các giai đoạn khác nhau của quá trình tố tụng.

Tại Trung Quốc, cảnh sát có trách nhiệm bắt giữ và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát, vốn là đơn vị có thẩm quyền ra lệnh bắt giữ chính thức và đưa ra bản cáo trạng. Tòa án xét xử có nhiệm vụ tổ chức các phiên xét xử và tuyên án. Các tòa phúc thẩm xem xét các vụ án và quyết định giữ nguyên hay bãi bỏ bản án.

Bốn mươi bảy (47) hồ sơ vụ án của các học viên đã được Viện kiểm sát trả lại cho cảnh sát. Trong số đó có:

– 9 học viên được phóng thích sau khi Viện kiểm sát địa phương của họ từ chối ban hành lệnh bắt giữ chính thức hoặc cáo trạng, hay rút lại các cáo trạng đã ban hành.

– 23 học viên có hồ sơ bị tái gửi lên Viện kiểm sát (11 học viên bị truy tố và đang chờ xét xử, 4 học viên đã bị xét xử và đang chờ tuyên án, và 8 học viên bị kết án tù)

– 15 học viên có tình trạng tố tụng hiện thời là đang trong quá trình điều tra

16 học viên khác có hồ sơ được tòa án trả lại cho Viện kiểm sát, bao gồm:

– 13 học viên đã được phóng thích sau khi tòa án chấp nhận yêu cầu rút lại cáo trạng của Viện kiểm sát.

– 1 học viên mà tòa án địa phương đã trả lại hồ sơ sau phiên xử đầu tiên nhưng đã tổ chức một phiên xử thứ hai sau khi Viện kiểm sát đệ trình lại hồ sơ vụ án.

– 1 học viên vẫn bị kết án sau khi tòa án địa phương trả lại vụ việc cho Viện kiểm sát sau phiên xử đầu tiên.

– 1 học viên vẫn không rõ tung tích sau khi tòa án địa phương chấp thuận rút lại cáo trạng theo yêu cầu của Viện kiểm sát

Thêm ba học viên đã bị kết án tù, nhưng tòa phúc thẩm địa phương đã rút lại cáo trạng định tội và trả lại hồ sơ vụ án cho các tòa án cấp dưới để tái thẩm.

Phần còn lại của báo cáo trình bày một danh sách đầy đủ của 66 trường hợp có hồ sơ được trả về theo thứ tự dưới đây:

– 2 học viên được phóng thích sau khi Viện kiểm sát từ chối ban hành lệnh bắt giữ

– 1 học viên được phóng thích sau khi Viện kiểm sát từ chối ra cáo trạng

– 5 học viên được phóng thích sau khi Viện kiểm sát rút lại cáo trạng

– 1 học viên được phóng thích sau khi tòa xét xử hủy bỏ bản án

– 13 học viên được phóng thích sau khi Tòa án chấp thuận yêu cầu của Viện kiểm sát rút lại cáo trạng

– 11 học viên bị truy tố và đang chờ xét xử sau khi cảnh sát đệ trình lại hồ sơ vụ án

– 4 học viên đã bị xét xử và đang chờ phán quyết sau khi cảnh sát đệ trình lại hồ sơ vụ án

– 8 học viên bị kết án tù sau khi cảnh sát tái đệ trình hồ sơ vụ án

– 15 vụ ở tình trạng thiếu cơ sở truy tố sau khi hồ sơ được trả lại cho cảnh sát

– 1 học viên đang đợi phán quyết sau khi Viện kiểm sát tái đệ trình bản án

– 1 học viên bị kết án tù sau khi vụ án được tái đệ trình lên Viện kiểm sát

– 1 học viên vẫn không rõ tình trạng sau khi Viện kiểm sát thu hồi bản cáo trạng

– 3 học viên đang chờ tái xét xử sau khi tòa phúc thẩm bãi bỏ bản án ban đầu

2 học viên được phóng thích sau khi Viện kiểm sát từ chối ban hành lệnh bắt giữ

Ông Hình Tử Cương ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 6 năm 2017 và đã được phóng thích vài tuần sau đó, vào ngày 13 tháng 7 năm 2017.

Bà Lưu Tú Xuân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị bắt ngày 20 tháng 9 năm 2017 và sau ngày bị bắt một tháng, ngày 19 tháng 10 bà Lưu được trả tự do.

1 học viên được phóng thích sau khi Viện kiểm sát từ chối ra cáo trạng

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, bà Miêu Chí Liên ở khu Tích Lâm Quách Lặc, Nội Mông Cổ bị bắt giữ và vào ngày 9 tháng 8 năm 2017 bà Miêu được trả tự do.

5 học viên được phóng thích sau khi Viện kiểm sát rút lại cáo trạng

Năm học viên được thu hồi cáo trạng trước khi hồ sơ của họ bị chuyển sang các tòa án địa phương.

Bà Tống Tiểu Hoa và bà Mễ Siêu ở khu Tích Lâm Quách Lặc, Nội Mông Cổ bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2017 và ngày 9 tháng 8 năm 2017 hai bà được trả tự do.

Bà Cao Phượng Lan ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông bị bắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2016 và được phóng thích vào ngày 21 tháng 4 năm 2017. Bà Lưu Phượng Hậu cũng ở Mông Âm bị bắt vào tháng 8 năm 2016, và một ngày sau bà được trả tự do.

Bà Cốc Lập Na, ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2017, và vào ngày 13 tháng 11 năm 2017 bà được trả tự do.

1 học viên được phóng thích sau khi tòa xét xử hủy bỏ bản án

Ông Tô Thanh Hoa ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 9, 2015. Viện kiểm sát địa phương đã hai lần trả lại vụ việc của ông cho cảnh sát. Tuy nhiên, ông bị truy tố và kết án 3 năm tù giam vào đầu năm 2017. Ông Tô đã kháng cáo, và tòa án địa phương đã hủy bỏ bản án của ông vào ngày 11 tháng 8, 2017.

13 học viên được phóng thích sau khi Tòa án chấp thuận yêu cầu của Viện kiểm sát thu hồi bản cáo trạng

Mười ba vụ việc của các học viên đã được chuyển đến tòa án địa phương của họ, nhưng Viện kiểm sát mà đã buộc tội họ yêu cầu thu hồi bản cáo trạng trước khi diễn ra phiên xét xử. Tòa án đã chấp thuận yêu cầu và trả lại hồ sơ vụ việc cho Viện kiểm sát.

Ba nữ học viên ở Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam: Trương Triết, Lý Tiểu Quân, và Tôn Yến Bình bị bắt giữ vào khoảng tháng 5 năm 2016 và được phóng thích vào ngày 28 tháng 7 năm 2017. Ba nữ học viên khác cùng địa phương là Nguyên Duẫn Hương, Lý Quế Liên, Vương Tiểu Thanh được trả tự do cùng ngày hôm đó, nhưng không rõ họ bị bắt khi nào.

Bà Hà Thị Phượng và bà Phó Truyện Anh ở huyện Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2016 và bị xét xử vào ngày 23 tháng 9 năm 2016. Thẩm phán chủ tọa thừa nhận rằng không có cơ sở pháp lý để buộc tội họ. Ông đã chấp thuận yêu cầu của Viện kiểm sát địa phương rút lại bản cáo trạng vào ngày 26 tháng 10 năm 2017.

Bà Thôi Ngọc Phương ở Yên Sơn, tỉnh Liêu Ninh bị bắt ngày 28 tháng 6 năm 2016, và được phóng thích vào ngày 16 tháng 10 năm 2016.

Bà Tiết Ngọc Anh ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 8 năm 2015 và được hủy bỏ cáo trạng vào ngày 29 tháng 6 năm 2017.

Ông Võ Tuấn Hiền ở huyện Triệu Dương, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 10 năm 2016 rồi bị xét xử vào tháng 2 năm 2017. Ông Võ được phóng thích vào ngày 26 tháng 7 năm 2017.

Bà Vương Ngọc và bà Dương Ái Bình ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh bị bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2016. Tòa án địa phương đã ra phán quyết vào ngày 13 tháng 12 năm 2017 phê chuẩn yêu cầu của Viện kiểm sát là rút lại cáo trạng.

11 học viên bị truy tố và đang chờ xét xử sau khi cảnh sát đệ trình lại hồ sơ vụ án

Các học viên sau đang chờ xét xử sau khi cảnh sát tái đệ trình hồ sơ của họ và thuyết phục các Viện kiểm sát địa phương kết án họ.

Ông Thượng Ngọc Thân ở thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 4 năm 2017 và hiện ông Thượng vẫn bị giam tại trại tạm giam thành phố Hành Thủy.

Bà Vương Hùng Trân và bà Viên Tú Anh ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc bị bắt giữ ngày 18 tháng 6 năm 2017. Cả hai bà vẫn đang bị giam tại trại tạm giam số 1 thành phố Lan Châu.

Bà Trương Thạch Anh ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bị bắt vào ngày 20 tháng 9 năm 2017, hiện bà Trương vẫn bị giam tại trại tạm giam Phủ Thuận.

Ông Lã Kim Long ở Thượng Hải bị bắt vào ngày 17 tháng 6 năm 2017 và vẫn đang bị giam tại trại tạm giam quận Bảo Sơn.

Bà Thôi Cúc Hoa ở Thượng Hải bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 5 năm 2017, và hiện vẫn đang ở trại tạm giam quận Dương Phố. Phiên xét xử của bà được ấn định diễn ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2018.

Hai cư dân ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hồ Bắc là ông Cổ Đại Bình và vợ là bà Trương Hoa Nga bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2017. Ông Cổ đang bị giam tại trại tạm giam số 1 thành phố Hàm Đan, còn bà Trương bị giam tại trại tạm giam số 3 thành phố Hàm Đan.

Ba cư dân ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam là bà Doãn Lan Anh, ông Hoàng Viễn Kiều và bà Dương Lâm Anh bị bắt vào ngày 9 tháng 10 năm 2017, và hiện họ vẫn bị giam tại trại tạm giam thành phố Hoài Hóa. Đội phó Đội an ninh nội địa địa phương, Long Chí Hải đã tái đệ trình hồ sơ của họ mặc dù Viện kiểm sát địa phương đã hai lần trả lại hồ sơ cho cảnh sát.

4 học viên đã bị xét xử và đang chờ phán quyết sau khi cảnh sát đệ trình lại hồ sơ vụ án

Các học viên dưới đây đã bị xét xử và đang chờ phán quyết sau khi cảnh sát tái đệ trình hồ sơ và giữ nguyên bản cáo trạng.

Bà Hác Minh Mị ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 22 tháng 3 năm 2017 và hồ sơ của bà được trả lại cho cảnh sát vào đầu tháng 8. Cảnh sát đã tái đệ trình vụ việc lên Viện kiểm sát địa phương và nhanh chóng truy tố bà. Khoảng thời gian giữa tháng 11 và 12, bà Hác ra hầu tòa ba lần, và hiện đang chờ tòa tuyên án.

Ông Trương Ái Văn ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc bị bắt vào ngày 14 tháng 3, 2017. Hồ sơ của ông đã hai lần được trả lại cho cảnh sát, nhưng cuối cùng ông vẫn bị kết án và xét xử vào ngày 1 tháng 11. Gia đình ông Trương không được thông báo về phiên xử của ông.

Ông Lý Tần Quân và ông Ngụy Thừa Đức ở Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam bị bắt vào ngày 12 tháng 5, 2017. Viện kiểm sát địa phương đã trả lại hồ sơ của họ cho cảnh sát, mà sau đó không lâu cảnh sát đã tái đệ trình vụ việc này. Cả hai học viên bị xét xử vào ngày 9 tháng 11.

8 học viên bị kết án tù sau khi cảnh sát tái đệ trình hồ sơ vụ án

Các học viên dưới đây đã bị kết án tù sau khi cảnh sát tái đệ trình hồ sơ của họ khiến họ bị đưa ra xét xử.

Ông Giảng Học Phú và ông Hà Viễn Lang ở huyện Quang Sơn, tỉnh Hà Nam bị bắt vào ngày 22 tháng 3 năm 2017. Họ ra hầu tòa hai lần, vào ngày 20 tháng 10 và 16 tháng 11. Gần đây họ bị kết án tù, nhưng tòa án địa phương đã từ chối cho gia đình họ biết về thời hạn án tù đối với họ.

Bà Vương Ngọc Hồng ở thành phố Hải Lăng, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt ngày 14 tháng 4 năm 2017 và bị xét xử vào ngày 11 tháng 9. Vài tháng sau, bà bị kết án 5 năm tù giam và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Bà Phan Văn Kiệt và bà Lã Phượng Hà ở Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh lần lượt bị bắt vào ngày 9 tháng 3 và 20 tháng 6 năm 2017. Cả hai cùng bị xét xử vào ngày 22 tháng 11 và bị kết án sau đó vài tuần, bà Phan chịu mức án 5 năm tù còn bà Lã là 2 năm. Họ đang kháng cáo về bản án của mình.

Ông Dương Phúc Điền ở Xích Phong, Nội Mông Cổ bị bắt vào ngày 25 tháng 5 năm 2017, và bị xét xử hôm 7 tháng 9. Ngày 26 tháng 10 gia đình ông Dương nhận được thông báo rằng ông đã bị kết án bốn năm tù giam.

Bà Ngưu Biến Biến và em gái là bà Ngưu Biến Tử bị bắt vào ngày 8 tháng 3 năm 2017. Viện kiểm sát địa phương đã hai lần trả lại hồ sơ của họ, nhưng cảnh sát đã từ chối phóng thích hai học viên. Cuối cùng họ đã chính thức bị kết án và xét xử vào ngày 21 tháng 11. Cả hai chị em bà Ngưu bị kết án vào ngày 8 tháng 12, mức án của người chị là 1 năm rưỡi và của người em là 1 năm tù giam. Họ đang kháng cáo lên Tòa án trung cấp thành phố Định Tây.

15 vụ kiện ở tình trạng không rõ tình trạng tố tụng sau khi hồ sơ được trả lại cho cảnh sát

Các học viên dưới đây có hồ sơ được Viện kiểm sát trả về cho cảnh sát, nhưng không có thông tin về tình trạng tố tụng hiện tại của họ. Hiện không rõ liệu họ đã bị truy tố hay chưa.

Ông Trương Văn Long ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 9 năm 2017 vì tìm kiếm công lý cho vợ ông, người đã bị kết án ba năm tù giam vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông Trương vẫn bị giam giữ mặc dù Viện kiểm sát địa phương đã trả lại hồ sơ vụ việc cho cảnh sát.

Ông Tằng Chiêu Bân và ông Lý Gia Chí ở huyện Quang Sơn bị bắt vào ngày 22 tháng 3 năm 2017 và sau đó được trả tự do. Viện kiểm sát địa phương đã trả hồ sơ vụ việc của họ cho cảnh sát vào cuối tháng 7 năm 2017.

Bà Hình Tố Phương ở thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh bị bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2017. Hồ sơ vụ việc của bà được trả lại cho cảnh sát vào ngày 21 tháng 9.

Bốn nam học viên ở huyện Hoa Bình, tỉnh Vân Nam là Phó Văn Đức, Tống Nam Du, Thạch Đức Tiên và Liêu Kiện Phủ bị bắt hồi tháng 10 năm 2016 và được trả tự do vào ngày 7 tháng 9 năm 2017. Viện kiểm sát địa phương đã trả lại hồ sơ vụ án cho cảnh sát vào đúng ngày bốn học viên này được phóng thích.

Ông Điền Vân Phi ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây bị bắt vào ngày 17 tháng 7 năm 2017, vụ án của ông đã được trả lại cho cảnh sát vào ngày 23 tháng 10. Hiện ông vẫn bị giam giữ tại trại tạm giam số 1 thành phố Thái Nguyên mặc dù luật sư của ông Điền yêu cầu trả tự do cho ông. Người vợ tật nguyền của ông Điền ở nhà phải tự lo liệu cho bản thân mình.

Bà Dương Anh ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông bị bắt vào ngày 18 tháng 1, 2017. Vụ việc của bà được trả lại cho cảnh sát lần thứ hai vào ngày 1 tháng 9.

Một cặp vợ chồng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc là ông Đậu Yển Sinh và bà Hồng Quế Mai bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 2017. Ông Đậu bị huyết áp cao và được chuyển tới một bệnh viện công an và vẫn đang ở đó. Bà Hồng đang bị giam ở trại tạm giam số 1 Vũ Hán. Viện kiểm sát địa phương đã trả lại hồ sơ của họ cho cảnh sát, phía cảnh sát giữ hồ sơ tới ngày 7 tháng 1 năm 2018 rồi tái đệ trình thêm một số chứng cứ bổ sung.

Bà Tưởng Lợi ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt vào ngày 11 tháng 11 năm 2016 và vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Thành Đô, mặc dù Viện kiểm sát đã ba lần trả lại hồ sơ của bà cho cảnh sát.

Bà Tôn Lập Hào, và bà Triệu Tuyết Cảnh ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh bị bắt ngày 12 tháng 5, 2017. Họ vẫn đang bị giam ở trại tạm giam Kim Cố mặc dù Viện kiểm sát đã ba lần trả lại hồ sơ của họ cho cảnh sát.

1 học viên đang đợi phán quyết sau khi Viện kiểm sát tái đệ trình hồ sơ

Ông Điền Huy ở huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy bị bắt vào ngày 15 tháng 2 năm 2017, lần thứ nhất ông ra hầu tòa là vào ngày 12 tháng 11. Thẩm phán chủ tọa đã trả lại vụ việc cho Viện kiểm sát địa phương sau phiên xử. Viện kiểm sát lại tái đệ trình vụ việc ngay sau đó khiến ông Điền lại ra hầu tòa lần thứ hai vào ngày 20 tháng 12. Ông Điền vẫn đang bị giam tại trại tạm giam huyện Thái Hòa.

1 học viên bị kết án tù sau khi vụ án được tái đệ trình lên Viện kiểm sát

Ông Lưu Mãnh ở thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm bị bắt vào ngày 9 tháng 1 năm 2017. Tòa án địa phương đã trả lại vụ việc cho Viện kiểm sát sau khi tổ chức một phiên xử vào tháng 6. Cảnh sát địa phương từ chối việc thả ông Lưu. Được biết gần đây ông Lưu đã bị tòa án địa phương đó kết án tù giam. Hiện vẫn đang tiếp tục điều tra xem vụ việc đã được tái đệ trình cho tòa án khi nào hay họ từng tổ chức một phiên xử mới.

1 học viên vẫn không rõ tình trạng sau khi Viện kiểm sát thu hồi bản cáo trạng

Ông Âu Triệu An ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hà Nam bị bắt hồi tháng 10 năm 2017. Ông bị lên kế hoạch đem ra xét xử ngày 28 tháng 12, nhưng buổi xét xử đã được hủy sau khi Viện kiểm sát địa phương quyết định thu hồi bản cáo trạng của ông Âu. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu ông Âu đã được thả chưa.

3 học viên đang chờ tái xét xử sau khi tòa phúc thẩm thu hồi bản án gốc

Bà Đại Á Nguyên ở thành phố Yên Sơn, tỉnh Liêu Ninh bị bắt ngày 28 tháng 6, 2016, sau đó bà bị kết án tù. Thẩm phán Trương Vi Dỹ của Tòa án Trung cấp thành phố Yên Sơn đã ra phán quyết vào ngày 18 tháng 8 năm 2017, để lật lại phán quyết ban đầu và lệnh cho tòa án cấp dưới tiến hành phiên tòa tái thẩm.

Ông Trịnh Gia Tường và bà Trần Niệm Xuân ở huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy đã bị kết án lần lượt 5 năm và 4 năm tù giam vào cuối năm 2016. Tòa án trung cấp thành phố Trừ Châu đã ra phán quyết hủy bỏ bản án vào tầm tháng 7 năm 2017. Hiện họ đang chờ phiên tái thẩm.

http://vn.minghui.org/news/81644-54-hoc-vien-phap-luan-cong-duoc-tra-tu-do-trong-nua-dau-nam-2017.html

http://vn.minghui.org/news/81188-mot-nguoi-dan-ong-o-tinh-son-dong-duoc-tra-tu-do-sau-khi-vien-kiem-sat-tu-choi-phe-chuan-lenh-bat-giu.html

http://vn.minghui.org/news/85688-vien-kiem-sat-khong-phe-chuan-viec-bat-giu-ba-luu-tu-xuan-duoc-tra-tu-do.html

http://vn.minghui.org/news/81818-hoc-vien-duoc-tha-o-noi-mong-co-sau-khi-cac-nha-chuc-trach-quyet-dinh-bac-bo-vu-truy-to-ho-vi-tu-luyen-phap-luan-cong.html

http://vn.minghui.org/news/82316-nguoi-dan-ong-tu-xuyen-duoc-tha-sau-khi-toa-rut-lai-phan-quyet.html

http://vn.minghui.org/news/78406-nhieu-vien-kiem-sat-va-toa-an-o-trung-quoc-huy-cao-buoc-doi-voi-hoc-vien-phap-luan-cong.html

http://vn.minghui.org/news/85159-thang-loi-cua-cuoc-chien-vi-tu-do-tin-nguong-bac-bo-cao-trang-doi-voi-2-hoc-vien-phap-luan-cong.html

http://vn.minghui.org/news/78339-mot-giao-vien-anh-ngu-lai-bi-bat-giu-boi-duc-tin-cua-minh.html

Court Refuses to Reveal Verdicts Against Falun Gong Practitioners

Two Dandong Women Still Detained Despite Case Being Rejected by Procuratorate

http://vn.minghui.org/news/80925-hai-phu-nu-o-dan-dong-van-bi-giam-bat-chap-vu-viec-dang-bi-vien-kiem-sat-bac-bo.html

Woman Sentenced to Prison for Her Faith, Husband Detained for Seeking Justice for Her

Ms. Wang Yuhong Unlawfully Sentenced to Five Years in Prison

Jinzhou City, Liaoning Province: 9 Locals Tried for Their Faith and 6 of Them Convicted

http://vn.minghui.org/news/84630-thanh-pho-cam-chau-tinh-lieu-ninh-9-nguoi-dan-dia-phuong-bi-xet-xu-vi-duc-tin-va-6-nguoi-da-bi-ket-an.html

Inner Mongolia Man Tried for His Faith, Lawyer Demands Acquittal

http://vn.minghui.org/news/82317-luat-su-yeu-cau-trang-an-cho-mot-nguoi-dan-ong-noi-mong-co-bi-xet-xu-vi-tin-nguong.html

Gansu Woman Remains Detained Even Though Her Case Has Been Dismissed

http://vn.minghui.org/news/81479-mot-nguoi-phu-nu-cam-tuc-van-bi-giam-giu-du-ho-so-cua-ba-da-bi-bac-bo.html

Jilin Man Remains Detained after Procuratorate Withdraws Indictment Against Him

http://vn.minghui.org/news/82453-mot-hoc-vien-cat-lam-van-bi-giam-giu-sau-khi-vien-kiem-sat-rut-lai-cao-trang.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/8/359336.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/12/167569.html

Đăng ngày: 27-01-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share