Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-7-2017] Theo thông tin tổng hợp từ trang Minhhui.org, trong nửa đầu năm 2017, 54 học viên Pháp Luân Công từ 21 tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương đã được trả tự do sau khi sở cảnh sát, Viện Kiểm sát, tòa án hay tòa kháng cáo cáo chấm dứt việc truy tố họ.

Ngoài ra, 90 học viên khác đã bị truy tố được tạm dừng thi hành án sau khi Viện Kiểm sát trả lại hồ sơ cho cảnh sát, một tòa xét xử đã trả lại hồ sơ cho Viện Kiểm sát, hay một tòa án cấp cao hơn đã ra lệnh tái xét xử.

135d2fcb937614009b1c214c82013a5a.jpg

5 trường hợp được trả tự do trước khi cảnh sát chuyển hồ sơ lên Viện Kiểm sát

5 học viên đã được trả tự do trước khi cảnh sát chuyển hồ sơ của họ lên Viện Kiểm sát

Ngày 17 tháng 2 năm 2017, bà Hàn Tuyết Kiều ở Thượng Hải đã bị cảnh sát bắt và đã được trả tự do sau một tháng bị giam giữ. (xem thêm tại https://vn.minghui.org/news/78134-nho-no-luc-giai-cuu-cua-gia-dinh-mot-phu-nu-thuong-hai-da-duoc-tha-sau-mot-thang-bi-giam-giu-phi-phap.html)

Bà Hách Thăng Xảo ở thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 3 năm 2017 và được trả tự do vào ngày 5 tháng 4 sau khi cảnh sát nhận đươc nhiều thư từ những người ủng hộ kêu gọi trả tự do cho bà.

9 trường hợp được trả tự do sau khi Viện Kiểm sát từ chối ban hành lệnh bắt giữ

9 học viên đã được trả tự do sau khi Viện Kiểm sát từ chối ban hành lệnh bắt giữ.

Ngày 11 tháng 3 năm 2017, học viên Khúc Bối Hương ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Cam Túc đã bị bắt và bị giam giữ hình sự. Viện Kiểm sát địa phương đã nói chuyện tìm hiểu và quyết định không ban hành lệnh bắt giữ. Bà Khúc đã được trả tự do vào ngày 24 tháng 3.

26 trường hợp được trả tự do sau khi Viện Kiểm sát hủy bỏ cáo buộc

26 học viên đã được trả tự do sau khi Viện Kiểm sát địa phương hủy bỏ cáo buộc chống lại họ.

Ông Bạch Tinh Kiệt ở thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 8 năm 2016. Nhiều học viên đã kêu gọi cảnh sát trả tự do cho ông. Ngày 8 tháng 1 năm 2017, Viện Kiểm sát địa phương đã hủy bỏ cáo buộc chống lại ông và ông đã được về nhà trong cùng ngày hôm đó.

11 trường hợp được trả tự do sau khi toàn xét xử đình chỉ vụ án hay ra lệnh tha bổng

11 học viên đã được tự do sau khi tòa xét xử địa phương ra lệnh tha bổng hay đình chỉ vụ án vì thiếu chứng cứ.

Bà Hoàng Yến Chi ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 7 năm 2016 và bị xét xử vào ngày 17 tháng 1 năm 2017. Luật sư đã bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của bà, và thẩm phán đã ra lệnh tha bổng bà.

3 trường hợp được trả tự do sau khi tòa án cấp cao hơn lật lại phán quyết

Ba học viên được trả tự do sau khi tòa kháng cáo ra phán quyết lật lại phán quyết buộc tội ban đầu.

Bà Trương Tố Phương ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô bị bắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2016 và sau đó bị kết án 2 năm tù giam. Bà đã kháng cáo và chứng minh tại tòa rằng Pháp Luân Công đã dạy bà trở thành người tốt như thế nào và nói rằng bà chỉ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình đã được hiến pháp quy định.

Tòa án cao cấp đã ra phán quyết rằng không có chứng cớ nào chứng minh được rằng bà Trương đã phạm tội. Bà Trương được trả tự do vào ngày 29 tháng 3 năm 2017.

11 học viên đợi tái xét xử sau khi tòa án cấp cao hủy bỏ phán quyết ban đầu

Bản án kết tội 11 học viên đã được lật ngược và đang đợi tái xét xử

Họ gồm: Vương Lợi Lâm ỏ Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Đặng Sĩ Nga ở Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông. Phùng Hữu Phúc ở An Dương, tỉnh Hà Nam. Sào Đông Mai ở Hà Bắc, tỉnh Hắc Long Giang, Trọng Vĩ Linh ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Lý Hòa Bình ở tỉnh Tân Cương. Trịnh Quỳnh, La Kế Bình, Mã Lăng Tiên, Đổng Tú Quỳnh, Thẩm Giai Phượng ở Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Vụ án của 6 học viên được trả lại Viện Kiểm sát

Vụ án của 6 học viên đã được chuyển đến Tòa án địa phương, nhưng tòa án đã quyết định trả lại hồ sơ vụ án về Viện Kiểm sát để bổ sung thông tin.

Các học viên đó là: Thái Vĩ ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Triệu Yến Sơn ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Đoàn Xuân Triều ở khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Lô Gia Vinh, Bạch Tuyết Tùng, Lương Quân ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.

Cáo trạng của 4 học viên đã được hủy bỏ nhưng vẫn bị giam giữ

Cáo trạng của bốn học viên đã được hủy, nhưng cảnh sát vẫn từ chối trả tự do cho họ.

Họ là: Vương Phượng Anh, Trần Dĩ Tân, Tào Thụ Ạnh (tất cả đều là cư dân ở Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên) và Chu Tích Không ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Hồ sơ của 69 học viên được trả lại cho cảnh sát

Tổng số 69 hồ sơ của học viên đã được Viện Kiểm sát trả lại về cảnh sát vì thiếu chứng cứ thuyết phục.

33 hồ sơ ở Liêu Ninh

Lý Sĩ Bông, Lâm Hữu Yến, Dương Quốc Quyền, Tiễn Phong Lỵ, Diệp Trung Thu, Trần Hồng, Đới Thu Bảo, Trịnh Lệ Hồng, Vương Quế Phương, Tôn Quốc Quân, Triệu Tuyết Cảnh, Tôn Lập Hào, Lưu Đức Phục, Ngô Chính Anh, Lý Quế Điền, Sử Ngạn Thanh, Cao Ba, Trương Thanh Hoa, Đại Thư Bảo, Hàn Thanh, Lưu Phương Quyên, Lý Minh Vũ, Tần Tăng Vân, Phan Phúc Đức, Đông Duy Vinh, Khương Thuận Ái, Lý Cương, Lý Diễm Vinh, Tôn Tĩnh.

8 hồ sơ ở Tứ Xuyên

Chu Tiểu Ly, Cảnh Hoan, Thang Vân Hà, Chung Phương Quỳnh, Hùng Trị Anh, Lưu Triệu Lương, Đỗ Tú Vân, Vương Phượng Anh.

4 hồ sơ ở Bắc Kinh

Khánh Tú Anh, Lý Nghiệp Lượng, Hòa Hạ Hồng, và Dương Quan Nhân.

3 hồ sơ ở Cam Túc

Lý Phúc Bân, Trịnh Thứ, Phương Kiếm Bình.

3 hồ sơ ở Quảng Đông

Chu Dục Cầm, Trần Thạch Kỳ, Phùng Thiếu Dũng.

3 hồ sơ ở Cát Lâm

Ngưu Ngọc Huy, Lý Nguy, Lý Nhạc Bình.

3 hồ sơ ở Sơn Đông

Lưu Tân Hoa, Khang Tôn Phong, Vị Phượng Cần.

3 hồ sơ ở Thiên Tân

Cảnh Đông, Tôn Kiến Hoa, Sài Bảo Hoa

2 hồ sơ ở Hà Nam

Hà Thục Khanh, Lưu Xã Giáo

2 hồ sơ ở Hắc Long Giang

Tôn Diễm Hoàn, Thạch Hương Vân

2 hồ sơ ở Hồ Bắc

Tập Quốc Tú, Đoạn Thủ Trân

1 hồ sơ ở Ninh Hạ

Đàm Tú Hà

1 hồ sơ ở Nội Mông

Đinh Ngọc Phương

1 hồ sơ ở Hà Bắc

Thượng Ngọc Thân

Danh sách các học viên được trả tự do: List of practitioners released (PDF)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/15/2017上半年法轮功学员无罪获释综述-351027.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/3/164898p.html

Đăng ngày 15-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share