[MINH HUỆ 26-7-2009] Ông Phạm Nghĩa Xương, 69 tuổi, trước là giám đốc của Hãng Đường và Rượu thành phố Đại An. Ông bị đứng tim trong quá khứ, nhưng tất cả các bệnh tật của ông đều biến mất sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông là một người tốt bung và lương thiện, và cả viên chức Trần Á Dân, mà xử tệ đối với ông, cũng phải nói rằng ông Phạm là một người tốt.

Sáng ngày 15 tháng ba 2009, ông Phạm đang đi trên đường khi thình lình ông bị đá xuống đất bởi hơn mười cảnh sát viên, kể cả Trần Á Dân. Chúng bắt ông và giam ông tại nhà tù thành phố Đại An. Chúng nói ông Phạm đã viết, “Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ, hãy thoái Đảng.” Chúng lục soát nhà ông và hăm dọa vợ ông cho đến gần suy xụp tinh thần. Bà đi ngoài đường phố suốt ngày và không biết cách nào về nhà. Các láng giềng đều nói, “ĐCSTQ quá tàn ác và sẽ không để yên cho người già. Chúng đã tiêu hủy gia đình hạnh phúc của ông Phạm.”

Nhờ vào các cố gắng giải cứu từ khắp thế giới, ông Phạm Nghĩa Xương được thả ra vào khoảng 15 tháng tư 2009. Nhưng chỉ một vài ngày sau khi ông Phạm trở về nhà, viên chức Trần Á Dân và các người khác lại bí mật bắt ông và mang ông trở lại nhà tù, chương trình kết án tù ông. Viên chức Chen sợ rằng các hành động của chúng bị phơi bày, vì vậy y hăm dọa gia đình không được để cho các học viên khác biết, nếu không chúng sẽ kết án ông nặng nề hơn. Gia đình ông Phạm không dám nói cho ai biết cho đến ngày hôm nay.

Ông Phạm bị kết án tù trong khi ông bị giam tại Nhà tù thành phố Đại An. Trước khi bị gửi đi nhà tù, ông chết vào lúc 6 giờ sáng ngày 22 tháng bảy 2009, và cơ thể của ông bị thiêu nghịch với ý muốn của gia đình ông.

Lý Giang Sơn, Bí thư Đảng thành phố Đại An: 86-436-13943623666 (di động)
Dương Siêu, thị trưởng thành phố Đại An: 86-15943659999 (di động)
Lưu Văn Hoa, thư ký Hội đồng Chánh trị và Luật pháp ĐCSTQ thành phố Đại An: 86-13904365156 (di động), 86-436-5202692 (văn phòng), 86-436-5255378 (nhà riêng)
Phùng Vạn Lâm, trưởng giám sát viên Giám sát viện thành phố Đại An: 86-13904365001 (di động)
Tùy Hiểu Huy, trưởng tòa Tòa án thành phố Đại An: 86-436-5222459 (văn phòng), 86-13404430001 (di động)
Đặng An Hoa, giám đốc sở cảnh sát thành phố Đại An: 86-13943680033 (di động)
Lưu Vĩnh Ba, chủ tịch Phòng 610 thành phố Đại An: 86-436-5236688 (nhà riêng), 86-13904365201 (di động)
Trần Á Dân, trưởng đội quốc phòng thành phố Đại An: 86-436-5053012 (văn phòng), 86-436-5225595 (nhà riêng), 86-13894655021 (di động)

Nhà tù thành phố Đại An: 86-436-5222893
Hồ Quang Dũng, giám đốc nhà tù thành phố Đại An : 86-436-5222893 ( văn phòng), 86-436-5226568 (nhà riêng), 86-13843651110 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/26/205312.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/29/109586.html
Đăng ngày 08-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share