[Minh Huệ] Vào 9:00 sáng ngày Thứ Bảy, 24-7-2004, Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tại Washinton DC đã được cử hành tại Trung tâm Hội nghị Washinton (Washinton Convention Center). Sư phụ Lý Hồng Chí đã tới và giảng Pháp trong khoảng 30 phút.

Theo một số học viên từ bắc châu Mỹ có mặt tại Pháp hội kể lại, trong bài giảng Sư phụ đã chỉ ra rằng chúng ta còn rất “nhiều thiếu sót”. Ví dụ, có những việc, Sư phụ đã đề cập tới nhiều lần nhưng vẫn có một số học viên chưa chú tâm đúng mức; khi bất đồng ý kiến, họ vẫn không chú ý và để tâm và những quan niệm cũa người thường làm xao động, và họ thể hiện ra những trạng thái chấp trước vào tranh luận, gây ảnh hưởng không tốt đến chủ đề chính là chứng thực Pháp. Hiện nay, khi mà Chính Pháp sẽ sớm đến ngày kết thúc, các học viên cần phải nhận ra các chấp trước và những thiếu sót của bản thân mình một cách thanh tỉnh hơn nữa, và qua đó tu sửa đi. Sư phụ cũng nhắc lại một lần nữa rằng các đệ tử cần làm thật tốt ba việc cần làm. Mỗi việc trong đó (học Pháp, phát chính niệm, và giảng chân tượng) đều rất quan trọng, và các học viên đều phải liên tục thực hiện các việc đó thật tốt cho đến tận ngày viên mãn. Tất cả uy đức của các đệ tử Đại Pháp đều là từ những việc đó mà xuất sinh.

Theo các học viên đó kể lại, về vấn đề có một số học viên muốn gặp Sư phụ, và có cảm giác không vui khi không thể gặp, Sư phụ nói rằng rất nhiều học viên tại Trung Quốc dẫu trong hoàn cảnh rất khó khăn và cũng không thể gặp mặt Sư phụ, nhưng họ đều thực hiện rất là tốt. Thực ra không gặp mặt Sư phụ mà vẫn thực hiện được tốt, thì đó mới thật là tốt nhất. Sư phụ cũng rất muốn gặp mặt các học viên, nhưng để các học viên có thể tu luyện và tiến về viên mãn tốt hơn nữa, Sư phụ không nên gặp các học viên quá thường xuyên, vì như thế mới tạo cơ hội để các học viên dựng lập uy đức cho mình.

Có khoảng 4000 học viên tham dự Pháp hội.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/25/80265.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/7/25/50666.html.

Dịch và đăng ngày 26-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share