[Minh Huệ] Pháp Hội 2003 Pháp Luân Ðại Pháp tại Nữu Ước (New York) được tổ chức vào ngày 19 và 20 tháng Tư tại Performing Arts Center tại Ðại học đường Nữu Ước, vùng Purchase, Nữu Ước. Vào buổi chiều ngày 20, Người sáng lập Pháp Luân Ðại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí đến Pháp hội để giáo huấn và giảng Pháp cho các đệ tử tham dự trong vòng ba tiếng rưỡi đồng hồ.

Hinh anh Phap hoi New-York 2003

Vào ngày 19, gần 1000 đệ tử Pháp Luân Công đến từ các quốc gia trên thế giới đã tổ chức và tham gia những hoạt động như Chính Pháp, giảng rõ sự thật tại thành phố Nữu Ước. Lúc 4:30 chiều, tất cả các đệ tử nhóm họp tại SUNY Performing Arts Center để tham luận về đề tài “làm sao để giảng rõ sự thật với chánh tâm”.

Vào ngày 20, hơn hai ngàn đệ tử, hầu hết là từ Bắc Mỹ, tham dự hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm. Khoảng 1:30 chiều, Sư phụ Lý Hồng Chí đến Pháp hội và toàn thể đệ tử đã đứng lên nhiệt liệt đón chào với tiếng vỗ tay vang dậy trong vòng mấy phút để bày tỏ lòng thành kính đến Sư phụ từ bi. Sau đó, Sư phụ Lý Hồng Chí ban lời giáo huấn và giảng Pháp cho đến 5:15. Toàn thể hội trường, một lần nữa, bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ đã đến tham dự và giảng huấn.

Pháp hội đã nhận được rất nhiều thư chúc mừng từ các cấp chính quyền địa phương và tiểu bang Nữu Ước, cũng như các dân biểu Hoa kỳ. Pháp hội đã kết thúc thành công lúc 6:15 ngày 20 tháng Tư.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/22/48869.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/4/23/34827.html.

Dịch và đăng ngày 25-4-2003 từ bản tiếng Anh; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share