Bài của Xiaoling

Phap hoi tai Houston

[Minh Huệ] Ngày 12 tháng Mười, 1996, Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta đã từng đến Houston và giảng Pháp tại Trung tâm Giáo dục Hoa Kiều. Vào dịp ấy Sư phụ cao quý của chúng ta đã vinh dự được bầu làm “Công dân Danh dự” của thành Phố Houston và nhận danh hiệu “Sứ giả thiện lành”. Đây là những khen tặng giải thưởng đầu tiên mà Pháp Luân Công nhận được từ Bắc Mỹ. Hiện nay Pháp Luân Công đã nhận được tổng số trên một nghìn khen tặng như vậy tại khắp mọi miền thế giới. Trong bài giảng Pháp đó, đã có trên 600 người vinh hạnh tham dự sự kiện lịch sử ấy.

Và bây giờ, sau 3 năm, vào ngày 12 tháng Mười 2003, có hơn 1000 học viên — hầu hết từ Bắc Mỹ, Đài Loan, Châu Âu, và Châu Úc — đã tề tựu tại Houston để tham dự Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tại miền nam Mỹ quốc, để kỷ niệm bảy năm tròn kể từ ngày Sư phụ giảng Pháp tại nơi đây.

Phòng họp tràn ngập không khí nghiêm trang. Hình Sư phụ được đặt ở giữa với hai hình Pháp Luân được đặt hai bên, còn trên nền là hình một bông sen lớn. Tiêu đề lớn được căng bên trên: “Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội năm tại miền nam Mỹ quốc, 2003”. Còn bên trước bục là bảy chiếc đèn hoa sen, biểu trưng cho kỷ niệm bảy năm ngày Sư phụ đến giảng Pháp.

Chúng ta đã nhận được trên 40 khen tặng và thư chúc mừng từ quan chức các cấp chính quyền nhân dịp Pháp hội lần này. Các quan chức Texas đánh giá rất cao Pháp Luân Công, cũng như sự hồng truyền khắp hoàn cầu và những lợi ích mà Pháp Luân Công mang lại cho người dân thế giới. Họ cũng rất khâm phục lòng từ bi và nhẫn nại của những bạn tu đang phải chịu bức hại tại Trung Quốc.

Có 18 học viên đã trình bày về tâm đắc thể hội của mình và hiểu biết về tu luyện trong Chính Pháp. Chúng tôi đều tin tưởng rằng Pháp hội lần này sẽ phát huy tác dụng khích lệ những học viên thực hiện cho tốt hơn nữa trong tiến trình Chính Pháp. Những học viên tham dự đến từ Bắc Mỹ và các quốc gia cũng như khu vực khác cũng chia sẻ hiểu biết, kinh nhiệm và thông tin tại địa phương của mình.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/10/13/58787.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/10/14/41273.html.

Dịch và đăng ngày 17-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share