Viết bởi một đệ tử Hương cảng

[Minh Huệ] Gần 700 đệ tử từ khắp nơi trên thế giới như Đài loan, Úc châu, Hoa kỳ, Mã lai á, Thái lan, Macau và Hương cảng đã tham dự Pháp Hội Hương cảng 2004 được tổ chức vào buổi sáng ngày 1 tháng Năm năm 2004 tại Ming’ai Service Centre tại Cửu long, Hương cảng. Vào ngày 2 tháng Năm, hàng trăm đệ tử Pháp Luân Công mặc đồng phục màu vàng tập trung lúc 8 giờ sáng tại sân cỏ ở Victoria Park tại Causeway Bay và tập Công Pháp. Họ cũng đứng tạo thành chữ “Giác ngộ Chánh Pháp”. Vào buổi chiều, họ đi diễn hành từ Victoria Park đến Văn phòng Liên lạc của Trung quốc tại Hương cảng, để thỉnh nguyện chấm dứt chính sách khủng bố đàn áp Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Tại Pháp hội, các đệ tử chia sẻ sự hiểu biết của họ về làm sao nâng cao việc học Pháp, giảng rõ sự thật và phát Chính niệm. Trong số các đệ tử chia sẻ kinh nghiệm cá nhân có một đệ tử đã tu luyện trong 9 năm, và một đệ tử mới tu luyện chưa được một năm. Nội dung chính là làm thế nào để nâng cao bản thân và tự xét mình trong quá trình tu luyện bản thân, và làm thế nào để dùng Chính niệm phát hiện được sự dàn dựng của thế lực hắc thủ, vượt qua được những quan niệm cũ kỹ của thế gian, dứt bỏ được sợ hãi và giảng rõ Pháp… Những bài chia sẻ cũng đánh giá được các đệ tử tại nhiều nơi ở Á châu đã lớn mạnh và hiểu rõ ràng được trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, giữ được sự tỉnh lặng, vượt qua được quấy nhiễu của tà ác. Một điều đáng chú ý nhất là rất nhiều đệ tử chia sẻ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi chính sách khủng bố bắt đầu, và rất nhiều đệ tử mới đã thành công trong việc đi Trung quốc để giảng rõ sự thật. Tu luyện cá nhân và thời Chánh Pháp cùng là một mục đích và điều đó đã gíup đỡ nhiều đệ tử thành công trong phụ giúp Sư phụ trong thời Chánh Pháp.

Pháp hội kết thúc vào 5 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Nhiều đệ tử vẫn còn ở lại để chia sẻ và học Pháp trong các nhóm nhỏ

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/3/73773.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/5/3/47684.html.

Dịch ngày 4-5-2004, đăng ngày 5-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share