[Minh Huệ] Trước tiên và trước hết, chúng ta hãy bày tỏ lòng thành kính cao quý nhất đến Sư phụ đáng kính và từ bi của chúng ta!

Thứ hai, lời chào mừng nồng nhiệt đến các đệ tử Ðại Pháp tại Trung quốc đã và đang kiên trì giữ vững, chứng tỏ được sự cao quý của Pháp dưới một hoàn cảnh và chính sách khủng bố vô cùng khắc nghiệt.

Thứ ba, lời chào mừng thân ái đến các đệ tử chúng ta đã đến từ khắp mọi nơi để hiện diện trong Pháp hội này.

[Thơ]

Nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, chúng ta không khỏi tự hỏi từ chốn nào tôi và các bạn đã đến đây?
Ðã có lần chúng ta đã dâng lời thệ ước rằng chúng ta sẽ giúp đỡ Sư phụ trong thời Chánh Pháp. Ðể thực hiện lời ước nguyện này, chúng ta đã sinh ra trên thế gian này.
Biết bao nhiêu kiếp luân hồi tái sinh ra trên trái đất, chúng ta đã để lại thế nhân với một văn hoá thần thánh hơn năm ngàn năm.
Chúng ta đã chờ đợi và ngậm khổ trong hàng triệu, hàng tỷ năm, cũng chính là để học được Pháp ngay trong thời đại này của lịch sử loài người.
Ngay từ giây phút chúng ta học được Pháp, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình để trở về ngôi nhà của chính chúng ta và bắt đầu nhận diện được bản lai diện mục của mình đã bị che phủ bởi bụi mờ thế gian.
Vũ trụ sẽ mãi mãi ghi công ơn to lớn của Sư phụ đại từ đại bi của chúng ta bởi vì Sư phụ đã tái sinh nó khi nó đang trên con đường tận diệt.
Tuy nhiên, thế lực cũ đã mê lầm gây tội lỗi ghê tởm, làm hổ danh Ðại Pháp và họ đã bị rơi vào tình trạng vô phương cứu độ cho dầu Sư phụ có muốn.
Chúng nó quá ngây thơ muốn thử thách Sư phụ.
Chúng nó quá ngây thơ muốn tận diệt niềm hy vọng cuối cùng của vũ trụ.

Là một lạp tử của Ðại Pháp, chúng ta những đệ tử Ðại Pháp làm sao có thể quên được lời thệ ước của chúng ta trong giai đoạn thiết yếu này khi mà thế lực cũ đang cố gắng phá hại Pháp và vũ trụ?

Vì thế chúng ta phải bảo vệ Pháp với thân thể của chúng ta và không bao giờ trong bất cứ phút giây nào để chúng ta bị khống chế bởi những khó khăn do quỷ ác tạo nên.

Ðối diện với những lời lừa mị phỉ báng đã và đang bao trùm vũ trụ, đệ tử Ðại Pháp phải bước ra giảng rõ sự thật về Ðại Pháp và tận diệt tà ác từ gốc rễ.

Không có bất cứ cái gì, ngay cả bắt cóc, giết hại, hay tra tấn, có thể ngăn cản được các đệ tử Ðại Pháp hoàn thành sứ mạng thần thánh của chúng ta để bảo vệ Pháp.

Không có bất cứ cái gì, dầu cố tẩy não, dối trá, lừa bịp, hay lăng mạ, sẽ làm chúng ta quên được Sư phụ đáng kính của chúng ta.

Chính sách khủng bố tàn độc đã đổ lên đầu các đệ tử Ðại Pháp giống như những cơn lốc và sấm sét trong bốn năm qua.

Chính sách khủng bố dã man bây giờ sẽ là phút chót.

Ðem tà ác ra trước công lý sẽ xảy ra trong những ngày rất gần.

Chúng sanh đã được cứu độ bởi diệu Pháp và đã lên thuyền Pháp ra khơi, sẽ đến bến bờ.

“Chuyến hành trình vô tận sắp đến bến bờ
Và màn đêm đang từ từ tan biến” *

Thời kỳ Chánh pháp đang tiến dần đến giai đoạn cuối cùng.

Hỡi các đệ tử Ðại Pháp, hãy cùng nhau hoà nhập vào một thân thể toàn hảo và vĩnh cửu bằng những nổ lực của chúng ta trong thời Chánh Pháp.

Hãy nắm lấy tất cả những cơ hội thiên duyên còn lại.

Hãy biểu hiện lòng từ bi vô bờ bến của chúng ta.

Hãy tận dụng những khôn ngoan mà Pháp đã hoà nhập vào chúng ta.

Hãy tiếp tục giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và phá tan lời lừa mị của tà ác.

Hãy tiếp tục phát Chính niệm và tận diệt bọn quỷ ác thối tha đang còn lại.

Chúng ta sẽ thực hiện lời thệ ước bằng những nỗ lực của chúng ta trong thời Chánh Pháp.

Chúng ta sẽ hoàn mãn ý nguyện cao cả của chúng ta bằng những nổ lực trong thời Chánh Pháp.

Chúng ta sẽ hoàn thành sứ mạng như là lời hứa cao cả của một đệ tử Ðại Pháp.

Chúng ta sẽ hoàn thành một giai đoạn lịch sử vẻ vang nhất trong lịch sử của vũ trụ.

* * * * *

(*) “Lời chúc mừng năm mới của Sư phụ”

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/7/26/38520.html. Dịch ngày 31-7-2003; đăng ngày 1-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share