Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-9-2016] Ông Trương Đức, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hải Thành đã bị công an ở xã Nam Thai bắt giữ ngày 28 tháng 6 năm 2016 vì ông nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Họ hiện đang chuẩn bị đưa ông ra xét xử.

Công an đã đưa ông Trương tới trại tạm giam Hải Thành. Ngày thứ hai ở trại tạm giam, lính canh và tù nhân ở đây đã ngược đãi ông vì ông từ chối đi lao động cưỡng bức.

Ngày 17 tháng 7, Viện kiểm sát Hải Thành mới phê chuẩn lệnh bắt giữ mặc dù ông đã bị bắt trước đó. Thời gian đưa ông Trương ra xét xử được ấn định vào ngày 20 tháng 9.

Bị giam cầm 12 năm trong quá khứ

Trước đó ông Trương bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức và 10 năm tù vì ông tu luyện Pháp Luân Công. Ở trại tạm giam, ông đã trải qua nhiều hình thức tra tấn như không cho ăn, đánh đập, bức thực và phải ngồi xổm trong thời gian dài.

Khi được thả khỏi nhà tù, mẹ ông nói rằng bà không thể tưởng tượng làm thế nào mà ông đã sống sót được ở trại lao động.

Bối cảnh

Ông Trương, 40 tuổi, là một hoạ sỹ. Sau nhiều năm trong quân đội, sức khoẻ của ông trở nên xấu đi. Ông đã trải qua một ca phẫu thuật lớn vào năm 1998 sau khi rời quân ngũ. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau đó và sức khoẻ của ông nhanh chóng hồi phục.

Khi Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công tháng 7 năm 1999, ông Trương đã quyết định đi thỉnh nguyện ôn hòa cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó ông trở thành một nạn nhân của cuộc bức hại, bị đưa đến trung tâm tẩy não, nhà ông bị lục soát. Cuối cùng, ông bị giam cầm trong 12 năm.

Danh sách những người tham gia bức hại ông Trương

Lý Thục Linh (李淑玲), Giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật Hải Thành: +86-412-3222169 (Văn phòng), +86-412-3603003 (nhà), +86-138-41211119 (Di động)

Vương Tú Xương (王秀昌), phó Giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật Hải Thành, +86-412-3225713 (Văn phòng), +86-188-41233299 (Di động)

Thôi Kinh (崔京), Giám đốc Công an Hải Thành, 86-412-3150666 (Văn phòng): +86-412-5551088 (Nhà riêng), +86-139-04200060 (Di động)

Lưu Cường (刘强), Bí thư Phòng công an Hải Thành: +86-412-3220666 (Văn phòng), +86-412-3183888 (Nhà riêng), +86-139-41240001 (Di động)

Dương Tấn Lăng (杨晋陵), Trưởng Phòng tư pháp Hải Thành: +86-412-3220627 (Văn phòng), +86-412-2271636 (Nhà riêng), +86-139-41254477 (Di động)

Lưu Phú Dân (刘富民), Viện trưởng Viện kiểm sát Hải Thành: +86-412-3615111 (Văn phòng), +86-131-30055111 (Di động)

Tào Duẫn Trí (曹允志), Chủ tịch Toà án Hải Thành: +86-412-3720001 (Văn phòng), +86-135-16025555 (Di động)


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/12/334458.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/15/158935.html

Đăng ngày 08-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share