[MINH HUỆ 28-06-2009] Bà Ngô Quế Hoa, khoảng 70 tuổi, sống tại xã Thắng Bắc, khu khai thác dầu Thắng Lợi tỉnh Sơn Đông. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2009, bà bị mật báo với cảnh sát khi đang đưa tặng một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Công, và sau đó bị bắt giữ bởi nhân viên Đổng Ninh và những người khác từ bộ phận an ninh quốc gia phân cục cảnh sát Tân Bắc. Cảnh sát khám nhà bà và phá hủy một số đồ đạc. Sau khi bị tra tấn trong ba ngày, bà Ngô bị cao huyết áp và phát bệnh tim. Trong nỗi lo sợ phải chịu trách nhiệm về mạng sống của bà, cảnh sát đã thả bà ra sau khi tống tiền từ gia đình bà. Bà mất vào ngày 16 tháng 6 năm 2009.

Bộ phận an ninh quốc gia, chi cục cảnh sát Tân Bắc, dưới sự chỉ đạo của phòng cảnh sát Tân Hải thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông
86-546-8506719, 86-546-8506720

Ghi chú: Ở Trung Quốc, các học viên đôi khi giảng thanh chân tướng bằng cách đưa tặng mọi người những vật dụng nhỏ để đeo hoặc lấy may, những vật này ghi một vài từ nhắc họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/28/203179.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/2/108782.html
Đăng ngày: 03-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share