[MINH HUỆ 16-06-2009] Ông Ngô Hải San là một học viên cao niên sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Vì ông kiên quyết trong tu luyện Pháp Luân Công, cũng như giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công, ông bị bỏ tù và bị tra tấn bất hợp pháp. Một tuần trước khi ông được thả, vào ngày 17 tháng 7 năm 2007, ông đã chết bởi những vết thương do hậu quả của tra tấn.

Vào tháng 12 năm 2001, nhân viên cảnh sát thành phố Vũ Hán đã xông vào nhà ông Ngô San Hải. Chúng đã bắt ông, lục soát nhà ông và tịch thu các tài liệu giảng thanh chân tướng Pháp Luân Công. Ba ngày sau đó, ông được thả nhờ bảo lãnh.

Vì ông Ngô từ chối từ bỏ tu luyện, khi ông đang giảng thanh chân tướng cho mọi người vào tháng 8 năm 2006, ông bị bắt bởi cảnh sát mặc thường phục. Nhà ông bị khám xét, và ông bị bắt giam trong 3 tháng, và tiền hưu trí của ông bị tạm cắt. Ông phải chịu đựng đủ tai họa từ thể xác, tinh thần cho đến cảm xúc.

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2007, ông Ngô đang chia sẻ tâm đắc thể hội với một vài học viên trong một công viên. Ông bị theo dõi bởi nhân viên cảnh sát địa phương và lại một lần nữa bị tống vào sở cảnh sát ở tầng ngầm vì “tụ tập chống chính quyền” và “âm mưu với các thể lực nước ngoài chống Trung Quốc.

Ba ngày sau, cảnh sát ra lệnh cho các thành viên trong gia đình ông mang ông về. Vào lúc đó, thân thể của ông Ngô San Hải đã rất yếu và ông không thể ăn. Ông bị tra tấn đến gần chết. Một tuần sau đó, ông qua đời.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/16/202829.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/6/23/108541.html
Đăng ngày: 23-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share