Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-2-2016] Một người đàn ông tên là Đại Minh (hóa danh) đã tiếp cận một học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng ông muốn tặng 10.000 nhân dân tệ.

Người học viên rất ngạc nhiên và cho ông Đại Minh biết rằng việc học và luyện tập là hoàn toàn miễn phí. Người học viên giải thích rằng Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã yêu cầu các học viên không thu tiền hay yêu cầu mọi người trả tiền.

Ông Đại Minh nói: “Tôi biết việc tu luyện là miễn phí. Tuy nhiên, các bạn đang sản xuất nhiều loại tài liệu khác nhau để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và việc đó cần có quỹ. Hãy nhận sự đóng góp của tôi.”

Ông Đại Minh giải thích thêm: “Trong những năm gần đây, tôi đã được nghe những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói về sự tốt đẹp của môn tu luyện này và về cuộc bức hại. Tôi cũng xem tờ rơi và tài liệu của các bạn. Nó đã giúp tôi dần hiểu rằng những lời của các học viên là đúng đắn và họ rất đáng tin cậy. ”

Ông tiếp tục: “Năm ngoái, tôi hoàn thành một dự án cho một khách hàng, nhưng tôi đã phải rất khó khăn để thu được tiền. Một người bạn nhắc tôi rằng tôi đã hứa sẽ góp tiền cho các học viên để in tài liệu, nhưng tôi đã quên mất. Tôi chân thành muốn đóng góp tiền. Nó không phải là khoản trợ cấp cho một cá nhân, mà là đóng góp cho các học viên để in nhiều tài liệu hơn nhằm phân phát cho người dân. Vì vậy, bạn hãy nhận nó đi.”

Ông Đại Minh đã nhận được tất cả các khoản thanh toán mà khách hàng còn nợ ngay sau khi ông đóng góp [cho Đại Pháp]. Ông nói với mọi người rằng chúng ta phải luôn giữ đúng lời [hứa] của mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/8/323612.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/20/155632.html

Đăng ngày 24-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share