[MINH HUỆ 22-2-2016] Xét rằng các học viên Trung Quốc ở hải ngoại đến từ Trung Quốc Đại Lục không thể bằng chính niệm đối đãi việc biểu diễn Thần Vận, coi thường yêu cầu về chế tác và phát hành đĩa DVD Thần Vận năm ngoái, vẫn mang các tư liệu và đĩa quang video ra hải ngoại, không lý gì đến thông tri thứ nhất của Ban Biên tập Minh Huệ [về vấn đề này]; hành vi lần này của các học viên Đại Lục đã can nhiễu nghiêm trọng đến những gì Sư phụ đang làm và cần đạt được. Trong tình huống như vậy, Sư phụ đã trừ bỏ bản video diễn xuất Thần Vận bản dành cho Trung Quốc Đại Lục, đồng thời để Ban Biên tập Minh Huệ ra thông tri này.

Sau hai lần thông tri, rất nhiều học viên Đại Lục vẫn không thanh tỉnh ra, không hề hướng nội và đề cao tâm tính như một đệ tử Đại Pháp, mà trái lại lờ đi bỏ qua [thông tri], muốn gì làm nấy. Có những [học viên] vẫn bảo lưu những video biểu diễn Thần Vận mà đã mang ra hải ngoại, có những [học viên] cố gắng thu hình lại biểu diễn Dạ hội Thần Vận 2016 phát qua TV để làm thành đĩa quang, có những [học viên] còn nói rằng không cho bản mới thì ta cứ lấy bản năm cũ để làm đĩa quang, có những [học viên] phàn nàn rằng người khác đang làm ảnh hưởng đến mình, có những [học viên] kêu ca rằng Ban Biên tập Minh Huệ “trái tim băng giá”, v.v. Những tư tưởng và hành vi như thế, đều là do nhân tâm mạnh quá, không còn khả năng đứng về phía Sư phụ, và khi gặp mâu thuẫn đã không tu bản thân mình nên tạo thành.

Xét rằng tình huống như thế đang không ngừng can nhiễu đến những gì Sư phụ cần làm, thế nên nay lại có thông tri đến tất cả học viên: Vô luận quý vị là ở Trung Quốc Đại Lục hay là hải ngoại, hãy lập tức tiêu huỷ tư liệu và đĩa quang video Thần Vận mà quý vị đang có trong tay, năm nay là đình chỉ việc phát hành đĩa quang Thần Vận [bản] Đại Lục.

Đã là đệ tử hay là học viên Đại Pháp, do ngộ tính của mình không tốt, cái tôi mạnh mẽ, tâm tính đề cao không lên nên đã ảnh hưởng đến việc bản thân mình cứu người, tổn thất rất lớn; không được tiếp tục dùng những ngôn từ hành vi bất thiện của mình để can nhiễu đến Sư phụ. Quãng thời gian cứu người rất ngắn, đề nghị toàn thể đệ tử trong và ngoài nước đều hãy coi trọng, và triệt để trừ sạch những can nhiễu từ nội bộ học viên đến Sư phụ.

Ban Biên tập Minh Huệ [minghui.org]
22 tháng Hai, 2016


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/2/22/324491.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/23/155673.html
Dịch ngày 23-2-2016; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

▪ Thông tri thứ nhất của Ban Biên tập Minh Huệ về vấn đề video Thần Vận: “Nghiêm cấm mang video Thần Vận ra hải ngoại”,https://vn.minghui.org/news/65136-nghiem-cam-mang-video-than-van-ra-hai-ngoai.html
▪ Thông tri thứ hai của Ban Biên tập Minh Huệ về vấn đề video Thần Vận: “Năm nay sẽ không cung cấp đĩa Thần Vận cho Đại Lục”, https://vn.minghui.org/news/65676-nam-nay-se-khong-cung-cap-dia-than-van-cho-dai-luc.html

Share