[MINH HUỆ 06-09-2014] Bộ đầy đủ sách Pháp Luân Đại Pháp – bao gồm tất cả 44 đầu sách – sắp xuất bản bằng tiếng Anh. Trong đó, một số đầu sách cho đến hiện tại chỉ có bản đọc trực tuyến.

Xin kính mời đặt trước ngay từ bây giờ, có thể đặt riêng từng quyển hoặc đặt cả bộ. Bạn có thể tải mẫu Đặt trước theo đường dẫn dưới đây.

Tải xuống mẫu Đặt trước (PDF)

Nhà sách Thiên Thê là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bán sách của Pháp Luân Đại Pháp in trên 30 thứ tiếng và các băng tiếng và băng hình. “Thiên Thê” có nghĩa là “chiếc thang lên trời”. Nhà sách Thiên Thê cũng tổ chức các khóa học 9 ngày miễn phí để giới thiệu môn tập này.

Cửa hàng chính (flagship) của nhà sách Thiên Thê ở trung tâm thành phố Manhattan đã khai trương vào tháng 10 năm 2013. Ở đây có một cửa hàng cà phê ấm cúng, là một địa điểm thuận tiện và yên tĩnh để khách hàng xem, đọc sách hay uống cà phê.

Địa chỉ của cửa hàng chính (flagship):

220 phố West 30th
Tầng 2
New York, NY, 10001

Địa chỉ email: class@tiantibooks.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/6/书讯-英文版全套法轮大法书籍即将出版—天梯书店征订-297163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/7/2889.html

Đăng ngày 10-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share