[MINH HUỆ 12-10-2012] Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội qua Internet lần thứ 9 dành cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục sẽ bắt đầu nhận bài viết từ ngày 11 tháng 08 năm 2012. Hạn chót gửi bài là ngày 15 tháng 09. Sau khi xem xét, Minh Huệ Net sẽ bắt đầu đăng các bài viết được chọn..

Chúng tôi hy vọng rằng trong Pháp hội quy mô lớn được tổ chức thường niên này, các học viên sẽ chia sẻ với mọi người kinh nghiệm tu luyện của bản thân và nhận thức có được trong quá trình giảng thanh chân tướng và cứu độ thế nhân, về việc họ tu luyện bản thân vững chắc thế nào, gặp chuyện thì tín Sư tín Pháp ra sao, hướng nội và đề cao tâm tính thế nào, trong quá trình nỗ lực học Pháp cho tốt mà tu xuất chính niệm mạnh mẽ ra sao, cứu người bằng chính niệm thế nào, đối đãi với môi trường tu luyện với từ bi và chính niệm của người tu luyện ra sao, vứt bỏ tự ngã để phối hợp thế nào, v.v., cũng như chứng thực Pháp và chứng kiến uy đức cứu độ của Đại Pháp ra sao. Hãy để chúng ta cùng nhau tỷ học tỷ tu, với trạng thái tốt nhất của người tu luyện, cùng nhau trong thời gian hữu hạn này lấy từ bi hồng đại để cứu người một cách lý trí hơn, trí tuệ hơn, hiệu quả hơn, và trợ Sư Chính Pháp.

Gửi bài và các vấn đề khác cần chú ý:

  1. Khi viết bài, điều phối và gửi bài, xin các học viên dùng chính niệm đối đãi với vấn đề an toàn. Quá trình viết bài tâm đắc thể hội và vượt qua khó khăn khi gửi bài cũng là một quá trình đề cao trong tu luyện.
  2. Kêu gọi viết bài này chỉ dành cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục.
  3. Khi gửi bài dùng tài khoản email nội bộ của website, xin ghi rõ vùng sở tại.
  4. Xin ghi rõ “Gửi bài Pháp hội” khi gửi bài, để thuận tiện cho quá trình xử lý của Ban biên tập.
  5. Xin gửi bài cho địa chỉ email dành riêng cho Pháp hội ở Trung Quốc Đại Lục:  fahui@minghui.org.
  6. Nếu dùng “Trang gửi bài online” của Minh Huệ Net, xin ghi rõ vùng sở tại, địa chỉ email hải ngoại, hay tài khoản email nội bộ của Minh Huệ để thuận tiện cho phản hồi và liên lạc của Ban biên tập.

Hạn chót gửi bài là ngày 15 tháng 9 năm 2012.

Ngày 11 tháng 8 năm 2012


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/11/明慧网第九届中国大陆大法弟子修炼心得交流会征稿-261412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/12/135834.html

Đăng ngày 23-10-2012; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share