Bài viết của phóng viên Minh Huệ Thái Cúc

[MINH HUỆ 18-10-2013] Hiệu sách Thiên Thê, nơi cung cấp các ấn bản sách, đĩa đa ngôn ngữ về Pháp Luân Công, đã chính thức khai trương vào ngày 10 tháng 10 năm 2013 tại trung tâm Manhattan, New York.

Hiệu sách Thiên Thê khai trương ở Manhattan, New York

Hàng tháng hiệu sách còn tổ chức miễn phí các lớp hướng dẫn luyện các bài công pháp, và khóa giảng Pháp chín ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, và tiếng Nga.

Thiên Thê hy vọng rằng qua hiệu sách này, sẽ có nhiều người hơn nữa có cơ hội biết đến Pháp Luân Công và được đọc các sách Đại Pháp.

Hiệu sách Thiên Thê

Đường 220 W 30th

New York, NY 10001

Điện thoại: 888-842-6845 (gọi từ Mỹ), +1-201-897-8788 (quốc tế)

Trang web: http://tiantibooks.org


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/10/天梯书店曼哈顿开张-广传大法福音-280989.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/10/18/142804.html

Đăng ngày 21-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share