[MINH HUỆ 23-05-2012] (Thông báo Đặc biệt) Về người phụ nữ trong những tấm hình dưới đây, tên trong giấy tờ chứng minh của cô là Ye Li (họ Ye, tên Li).

Tên mà cô ta dùng tại Hoa kỳ là “Gao Yujie” (高宇洁) Cao Vũ Khiết.

Người này đã tham gia những hoạt động tại Ireland, Anh quốc, New York, Washington DC, và những địa điểm khác tại Hoa kỳ, Đài Truyền hình Tân Đường tại Hoa kỳ.v.v. Cô ta nói cô ta là học viên Pháp Luân Công, nhưng người này không phải là học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi muốn mọi người chú ý đến điều này.

_______________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/23/大家注意(图)-257910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/24/133580.html

Đăng ngày: 12-6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share