[MINH HUỆ 06-11-2014] Tu luyện Đại Pháp đặt nặng vào tu đề cao tâm tính và giảng thanh chân tướng một cách thiết thực, vậy mà một số người vẫn luôn gây rối từ nội bộ. Ví dụ như sau:

  • Có người lấy những bài mà Sư phụ Lý Hồng Chí viết, gộp với trích dẫn các bài của học viên đăng trên website Minh Huệ để in ra cùng nhau, và ghi nhãn trên sách đó là “Kinh văn mới”, thậm chí còn bán kiếm lời.
  • Có học viên còn rao bán những sách điện tử (ebook) loạn Pháp ấy. Một trong đó là sản phẩm rao bán trong các học viên hải ngoại và trong “Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu”, trong đó có ghi [âm] Giảng Pháp tại Quảng Châu, Giảng Pháp tại Đại Liên, Giảng Pháp tại Tế Nam của Sư phụ, cùng với phiên dịch tiếng Anh Chín bài giảng Pháp, nhạc luyện công năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (phân thành các phiên bản thời gian [luyện công] dài ngắn khác nhau), ca khúc của đoàn Thần Vận, thu âm «Cửu Bình» tiếng Trung và tiếng Anh, thu âm giảng chân tướng dành cho điểm du lịch kèm bản ghi giảng chân tướng cho các cộng đồng do cá nhân biên soạn, bài hát và nhạc do đệ tử Đại Pháp sáng tác, «Tuần báo Minh Huệ», v.v.. Lấy những tên kiểu như “Quảng bá chân tướng” để bán ra kiếm lời.
  • Có người tự ý [không có phép] lấy kinh sách từ website Minh Huệ (minghui.org) và Pháp Luân Đại Pháp (falundafa.org) để chế tác thành sách điện tử (ebook), [kết hợp] cùng với phần giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, ảnh các đệ tử Đại Pháp luyện công, các câu chuyện tu luyện và nhiều nội dung khác, lợi dụng danh nghĩa của website Pháp Luân Đại Pháp, rồi đưa lên website của người thường, lấy danh nghĩa “hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp” để mọi người có thể tải xuống miễn phí.
  • Có người làm vòng cổ gắn hình Pháp Luân bán kiếm lời trong các học viên.

Hễ như thế, thì đều thuộc hành vi loạn Pháp. Khi Sư phụ vẫn còn đây mà công nhiên loạn Pháp, không nghe theo Sư phụ dạy, [dù] người đó là ai, tự có Đại Pháp đo lường. Các đệ tử tu luyện Đại Pháp chúng ta cần phải ‘dĩ Pháp vi Sư’, vững vàng tỉnh táo giữ vững tâm tính và hành vi của mình, không những không tham gia vào loạn Pháp, mà còn coi việc hộ Pháp như trách nhiệm của mình. Những thứ loạn Pháp đó nếu không kịp thời tiêu huỷ triệt để, thì lâu dài về sau, người sau này sẽ không phân biệt rõ được đâu là Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Những kẻ nào tham gia thì sau khi khởi tác dụng phá hoại xong, sẽ khó tránh khỏi độc thủ của cựu thế lực.

Tại đây, xin nhắc lại cho những người tu luyện:

(1) Không được kiếm lời trong các học viên. Đặt tâm tư vào việc kiếm lợi nhuận từ học viên là phá hoại tài nguyên của đệ tử Đại Pháp, là phá hoại an bài của Sư phụ, là hành vi làm loạn.

(2) [Theo luật] sở hữu bản quyền, không được tự ý không có phép mà sao chép, xuất bản, phát hành những băng tiếng băng hình giảng Pháp và kinh sách Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí; không được tự ý sao chép và phát hành nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp, nhạc Phổ Độ và Tế Thế của Đại Pháp. Hễ có nhu cầu xuất bản phát hành, thì trước hết phải có ủy quyền chính thức của Sư phụ Lý Hồng Chí, nếu không thì là vi phạm bản quyền và là hành vi loạn Pháp.

(3) Website Pháp Luân Đại Pháp (falundafa.org), với Trung Quốc Đại Lục đang diễn ra cuộc bức hại, và với người ở vùng dân tộc ở hải ngoại mà không có bản in ấn sách Đại Pháp, thì [website] cung cấp miễn phí kinh sách và băng hình băng tiếng của Đại Pháp. [Điều này] đã được Sư phụ đồng ý. Bất kể ai lấy danh nghĩa website Pháp Luân Đại Pháp (falundafa.org), lấy nội dung từ website này mà sao chép truyền bá sang các kênh khác, thì phải được đồng ý từ trước của website Pháp Luân Đại Pháp, nếu không thì là hành vi vi phạm bản quyền.

(4) Các tác phẩm của đoàn Nghệ thuật Thần Vận, các bài viết trên website Minh Huệ (minghui.org), các tác phẩm như âm nhạc, v.v.. Trên đó cũng đều là có quyền sở hữu. Không có uỷ quyền thì không được tuỳ tiện không xin phép mà phát hành, bán, sửa chữa, thay đổi các tác phẩm như thế, nếu không thì cũng ‘[được xác nhận] là hành vi vi phạm bản quyền.

Nay trân trọng thông cáo.

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 6 tháng Mười Một, 2014


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2014/11/6/299996.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/11/7/146747.html
Đăng ngày 08-11-2014; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share