[MINH HUỆ 09-11-2014] Chủ đề tại đây xoay quanh nguyên tắc rằng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ (thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội) là vấn đề đạo đức — một lựa chọn về đạo đức.

Khi vào đảng và các tổ chức liên quan, người ta phải [tuyên thệ] cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh của đảng. Hầu hết người ta đều coi thường những lời thề độc đó, ngay khi [giơ tay] thề cũng không hề có ý định thực hiện. Tuy nhiên, nói không giữ lời là một vấn đề về đạo đức. Do đó đề nghị người Trung Quốc tam thoái cũng là đề cao giá trị đạo đức. Một người liệu có thể được xem là đáng tin chăng nếu người đó không có ý định giữ lời thề của chính mình?

Yêu cầu bộ tranh minh họa:

Dưới đây là bố cục và lời thoại cũng như tiêu đề dàn ý của bộ tranh minh họa. Hãy vẽ một cách giản dị chân phương, tạo hình nhân vật phong cách truyền thống. Trình bày dễ hiểu và trực tiếp vào chủ đề.

Tiêu đề dàn ý bộ tranh minh họa:

1. Tam thoái là vấn đề đạo đức
2. Làm người phải biết giữ chữ ‘tín’
3. Giơ tay thề mà coi thường coi nhẹ là không giữ chữ ‘tín’
4. Hậu quả của việc thề độc mà không giữ lời:
4.1. Bạn này chưa tam thoái. Hãy cẩn thận khi làm việc với bạn đó
4.2. Chồng tôi chưa tam thoái. Thề không giữ lời, vậy là người vợ, bạn có tin tưởng anh ấy không?!
4.3. Bạn trai tôi chưa tam thoái. Thề rồi không làm, thì hôn nhân sao đây?
4.4. Ngày nào chưa tam thoái, thì đi vay tiền cũng khó. Phải nhanh chóng tam thoái thôi.
4.5. Bạn bảo tôi là đảng viên sao? Đừng mắng tôi như thế được không. Tôi là người Hoa biết trọng chữ ‘tín’ đó!
4.6. Con tôi vừa vào đội. Đứa con này không ngoan. Cái ‘hiếu kính cha mẹ’ từ miệng nó liệu đáng tin chăng?
4.7. Cháu của bạn về nhà bảo: ‘Ông ơi, cháu vừa vào đội có khăn quàng đỏ đây này, tuyên thệ lung tung là xong!’, khi đó bạn có nói điều này với cháu hay không: ‘Cháu ngoan của ông, hồi bé ông cũng thế!’
4.8. Phỏng vấn việc làm: ‘Anh này từng vào đội? Từng thề độc? Nay đã thoái. Tốt, nhân tài đây rồi, tôi nhận! Có thể bồi dưỡng, người này có trách nhiệm.’
4.9. Tam thoái là tốt. Việc nên làm như thế thì tôi, người trọng chữ ‘tín’, là nhất định làm.

Hãy gửi bộ tranh minh họa tới email: feedback@minghui.org

Ban Biên tập Minh Huệ
09-11-2014


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/11/9/300086.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/10/146791.html
Đăng ngày 19-11-2014. Bản dịch là từ bản tiếng Hán, có bổ sung phần giới thiệu từ bản tiếng Anh. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share