[MINH HUỆ 31-07-2013] Pháp hội Minh Huệ lần thứ 10 dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc bắt đầu nhận bài gửi từ ngày 31 tháng 07, 2013. Hạn chót gửi bài là ngày 15 tháng 09, và sau khi xem xét, Minh Huệ Net (Minghui.org) sẽ bắt đầu đăng các bài viết tuyển chọn.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 21 năm Đại Pháp được truyền ra công chúng và 14 năm quá trình tu luyện Chính Pháp của các đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi trân trọng thông báo Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội lần thứ 10 và hy vọng tất cả những đệ tử Đại Pháp đã đi qua giai đoạn thời gian phi thường này hãy trân quý từ bi khổ độ của Sư phụ và tận dụng tốt cơ hội quý giá này để trợ Sư Chính Pháp. Chúng tôi mong muốn thấy mọi người vẫn nhiệt huyết như khi mới bắt đầu tu luyện và tiếp tục nỗ lực làm tốt ba việc. Hãy khích lệ lẫn nhau để duy trì chính niệm chính hành và bước đi tốt con đường chứng thực Pháp của chúng ta.

Chúng tôi hy vọng các học viên, trong Pháp hội thường niên quy mô lớn dành cho các học viên ở Trung Quốc này, sẽ chia sẻ với mọi người kinh nghiệm tu luyện của bản thân và thể ngộ có được trong quá trình giảng chân tướng và cứu độ thế nhân: họ đã tu luyện bản thân vững vàng như thế nào; tín Sư tín Pháp ra sao, hướng nội và đề cao tâm tính như thế nào; trong khi nỗ lực học Pháp tốt, đã tu xuất chính niệm mạnh mẽ như thế nào, cứu người bằng chính niệm ra sao, dàn xếp môi trường tu luyện với lòng từ bi và chính niệm của người tu luyện như thế nào, vứt bỏ tự ngã trong khi phối hợp ra sao, v.v.; cũng như cách họ đã chứng thực Đại Pháp và chứng kiến uy đức vĩ đại của Đại Pháp. Hãy để chúng ta tỷ học tỷ tu, với trạng thái tốt nhất của người tu luyện và trong khoảng thời gian hữu hạn còn lại, cùng nhau cứu nhiều người hơn một cách lý trí hơn nữa, trí huệ hơn nữa, hữu hiệu hơn nữa, với từ bi hồng đại, và trợ Sư Chính Pháp.

Về việc gửi bài và các vấn đề khác cần chú ý:

Khi viết bài, điều phối, và gửi bài, các học viên xin hãy tiếp tục chú ý vấn đề an toàn. Quá trình viết bài chia sẻ và vượt qua khó khăn khi gửi bài cũng là một quá trình đề cao trong tu luyện.

Kêu gọi viết bài này chỉ dành cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục.

Khi dùng tài khoản email nội bộ của website để gửi bài, xin hãy ghi rõ vùng sở tại.

Xin ghi rõ “Gửi bài cho Pháp hội” khi gửi bài viết để thuận tiện cho quá trình biên soạn của tổ biên tập.

Xin gửi bài tới hòm thư dành riêng cho Pháp hội ở Trung Quốc Đại lục: fahui@minghui.org.

Nếu dùng “Trang gửi bài trực tuyến” của trang web Minh Huệ, xin ghi rõ vùng sở tại, địa chỉ email hải ngoại, hay tài khoản email nội bộ của Minh Huệ để thuận tiện cho tổ biên tập phản hồi và thông tin.

Hạn chót nhận bài gửi là ngày 15 tháng 09 năm 2013.

Ban biên tập Minh Huệ

Ngày 31 tháng 07 năm 2013


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/31/明慧网第十届中国大陆大法弟子修炼心得交流会征稿-277442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/3/141349.html

Đăng ngày 20-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share