[MINH HUỆ 08-03-2013] Vương Đồng Văn (nữ, tên tiếng Anh là “Lotus King Weiss”) và Từ Tiểu Minh (nữ, tên tiếng Anh là Xiaoming Xu, bút danh “Hàng Minh”) thường lấy danh nghĩa học viên Pháp Luân Công để phá hoại danh dự Pháp Luân Công ngoài xã hội. Hai người họ rõ ràng không phải là học viên Pháp Luân Công. Nhân đây ra thông cáo chính thức.

Vương Đồng Văn, còn được biết đến với tên “Lotus King Weiss”

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/8/通告-270760.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/3/9/138413.html

Đăng ngày 09-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share