Bài viết của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-9-2015] Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 năm 2015, hơn 3.000 bác sỹ, trong đó có hơn 100 người đến từ Trung Quốc, đã tập trung về Brussels để tham dự Hội nghị lần thứ 17 Hiệp hội Châu Âu về cấy ghép tạng. Nhân dịp này các học viên Pháp Luân Công đã phơi bày nạn thu hoạch tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công còn sống cùng các tù nhân lương tâm khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước Nghị viện Châu Âu, nơi có nhiều thành viên đến tham gia hội nghị.

“Là những bác sỹ, chức trách hàng đầu của chúng tôi là cứu người, chứ không phải là sát hại người này để cứu người kia. Cấy ghép tạng không thể thực hiện được nếu không có sự đồng thuận,” một bác sỹ người Công-gô đã lên tiếng sau khi nhìn thấy các áp phích của các học viên Pháp Luân Công phơi bày tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ. “Sự việc này quả là quá kinh hoàng. Tôi sẽ truy cập internet để tìm hiểu thêm về nó.”

Các học viên Pháp Luân Công cũng nói chuyện với các bác sỹ người Trung Quốc, khuyên họ không tham gia vào hoạt động thu hoạch tạng cưỡng bức mà hãy phơi bày bất cứ điều gì mà họ biết về loại tội ác này. Họ cũng hướng tới các nhân viên chính quyền trong EU và người qua đường, nói với họ về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

2015-9-19-minghui-belgium-organ_harvest-17th_esot_medical_conference-02--ss.jpg

2015-9-19-minghui-belgium-organ_harvest-17th_esot_medical_conference-03--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nói về tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ với các bác sỹ tham dự Hội nghị lần thứ 17 của Hiệp hội Châu Âu về cấy ghép tạng

Mộc bác sỹ người Pakistan sau khi xem tài liệu về nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ đã nói: “Tôi xin hứa với các bạn rằng tôi sẽ để tâm đến vấn đề này. Nó [thu hoạch tạng cưỡng bức] là điều không thể chấp nhận được.”

Một bác sỹ người Thụy Sỹ nói với một học viên: “Các bạn nên truyền rộng thông tin này trên mạng internet để có nhiều bác sỹ hơn nữa biết về tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc này.”

Nhiều bác sỹ khác cho biết họ sẽ nói với các đồng nghiệp của mình về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc để giúp chấm dứt tội ác thu hoạch tạng này.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/9/20/316003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/21/152619.html

Đăng ngày 06-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share