Bài viết của Tô Dung phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 19-6-2015] Đài Loan đã chính thức cấm du lịch ghép tạng. Ngày 12 tháng 6 năm 2015, các nhà lập pháp đã sửa đổi Đạo luật Ghép tạng người của Đài Loan, nghiêm cấm hoạt động buôn bán nội tạng bất hợp pháp.

Đạo luật quy định thêm rằng để được hưởng chăm sóc y tế ở Đài Loan, những bệnh nhân thực hiện ghép tạng ở nước ngoài phải chứng minh được nguồn gốc tạng là hợp pháp.

Thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm

Bà Theresa Chu, phát ngôn viên của Đoàn luật sư nhân quyền Pháp Luân Công, nói rằng, bằng cách áp đặt các mức phạt hình sự lên hoạt động giao dịch nội tạng, người Đài Loan đã bị cấm đến Trung Quốc ghép tạng.

Ở Trung Quốc, các nội tạng thường được thu hoạch từ các tù nhân lương tâm đang còn sống, mà phần lớn là từ các học viên Pháp Luân Công, những người bị bức hại ở Trung Quốc. Đạo luật cũng ngăn cản người Đài Loan nhận các tạng không rõ nguồn gốc và đảm bảo rằng việc cấy ghép là an toàn về mặt y học.

Bà Chu rất hoanh nghênh việc sửa luật. Bà nói rằng nó đã ngăn chặn mọi người trở thành kẻ đồng lõa trong hoạt động buôn bán các nội tạng bị mổ cướp qua việc đến Trung Quốc để có được tạng.

Bà Chu nói: “Dù nghị quyết này được ban hành, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị mổ cướp tạng. Họ là nguồn tạng lớn nhất trong kho tạng của chế độ Trung Quốc.”

Pháp luật Đài Loan

Viện Lập pháp Đài Loan đã thông qua việc sửa đổi Đạo luật ghép tạng người sau 3 lần đọc. Vương Kim Bình, phát ngôn viên của Viện Lập pháp, nói: “Điều 6, Điều 8, Điều 9 đến Điều 10-1, Điều 12, Điều 14 và Điều 16 đến Điều 18-1, đã được sửa đổi và thông qua.”

Đạo luật nhắm đến hoạt động buôn bán nội tạng không rõ nguồn gốc và ngăn chặn việc đó xảy ra bằng cách sửa đổi luật.

Luật quy định rằng nội tạng phải được cung cấp hoặc nhận không dưới bất kỳ hình thức bồi hoàn nào [miễn phí]. Nếu người nào giao dịch ghép tạng ở nước ngoài phạm tội nhận tạng trái phép, hình phạt tối đa sẽ là năm năm, bị cáo cũng phải chịu mức phạt tối đa là 1,5 triệu Đài tệ [vào khoảng 49.000 USD]. Ngoài ra, các bác sỹ có dính líu đến phẫu thuật tạng bất hợp pháp cũng có thể bị tước bằng.

Nhiệm kỳ các thành viên của Viện Lập pháp Đài Loan là ba năm. Nhiệm vụ lập pháp của họ bao gồm thông qua luật và giám sát cơ quan quản lý Đài Loan.

73832163388e6fd2d2808080733728f5.jpg

Viện Lập pháp thông qua việc sửa đổi Đạo luật Ghép tạng người sau “ba lần đọc” bắt buộc

Các nhà lập pháp ủng hộ việc sửa đổi luật

75b62566ac4a28d018b6009a8cd6ff20.jpg

Các nhà lập pháp thuộc các đảng chính trị khác nhau bà Vưu Mỹ Nữ (bên trái), bà Từ Thiếu Bình (ở giữa), bà Điền Thu Cận ủng hộ luật chống thu hoạch nội tạng sửa đổi.

Nhà lập pháp Vu Mỹ Nữ của Đảng Dân chủ tiến bộ nói rằng chế độ Trung Quốc rất tích cực tham gia vào buôn bán tạng, nguồn tạng chủ yếu dựa vào việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống.

Bà Vu nói: “Với việc sửa luật này, chúng tôi hy vọng ngăn chặn hiệu quả nạn buôn lậu và hoạt động buôn bán tạng.”

Nhà lập pháp Từ Thiếu Bình thuộc Quốc dân đảng, một đảng chính trị Trung Quốc cai trị Trung Quốc từ năm 1927 đến 1948 và vẫn tồn tại ở Đài Loan, bình luận rằng cấy ghép nội tạng người là vấn đề đạo đức nghiêm trọng trong lĩnh vực y học và là mối quan ngại nhân quyền trên bình diện quốc tế.

Bà Từ nói: “Theo luật hình sự quốc tế, những kẻ thu hoạch nội tạng từ những người còn sống và buôn bán để kiếm lời là đang thực hiện tội ác chống lại nhân loại.”

Bà Điền Thu Cận, một ủy viên lập pháp Đài Loan thuộc Đảng Dân chủ tiến bộ (DDP) ủng hộ nghị quyết và cho biết: “Đạo luật này cấm buôn lậu nội tạng, buôn bán và du lịch ghép tạng một cách rõ ràng – và quy định các hình phạt. Nó cũng cấm việc sử dụng nội tạng từ các tử tù. Luật ghép tạng Đài Loan đã đạt đến chuẩn quốc tế.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/16/310985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/19/151159.html

Đăng ngày 01-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share