Bài viết của một học viên ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-6-2015] Kể từ giữa tháng 5 năm 2015, ngày càng có nhiều học viên Pháp Luân Công và gia đình họ đã đệ đơn lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao để kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân. Ví dụ, tính từ ngày 19 đến ngày 26, đã có 13.109 học viên và gia đình đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân tại các bộ đề cập trên.

Tin tức này đã nhanh chóng được lan truyền khắp Trung Quốc. Những thông điệp như “Những nỗ lực toàn cầu để đưa Giang Trạch Dân ra xét xử” gần đây đã được nhìn thấy trên các đường phố, các ngõ hẽm, cũng như trong khắp các công viên tại thành phố Trường Xuân.

Dưới đây là vài bức ảnh được chụp:

210d38d37d2656d9d9d8c9834107b237.jpg

162923d3a77cd44e95940251a4403f3f.jpg

e3b2531ec2106a2e8c782721121dac49.jpg

58ffcbcb40663baedfee33d5d77d016e.jpg

006c9a60a63c319559dd3df6bf9bb844.jpg

c07e3a5730025026a55739e8f593eebf.jpg

a9b51d123bf89314718e8618f2f482fb.jpg

Những tấm áp phích “Những nỗ lực toàn cầu để đưa Giang Trạch Dân ra xét xử”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/30/311605.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/2/151356.html

Đăng ngày 06-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share