Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2015] Các biểu ngữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” đang xuất hiện trên nhiều cột điện ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông.

f5b0f5ac3ff175cfbe1ba2252d719d41.jpg

035410f60057350496af62197cf5da5e.jpg

Biểu ngữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” ở thành phố Truy Bác

Những biểu ngữ với những thông điệp về Pháp Luân Công và đưa Giang Trạch Dân ra công lý có thể được nhìn thấy trên nhiều cột điện ở các thành phố phía bắc của tỉnh Liêu Ninh vào đầu tháng 6 năm 2015.

a39934fe5e10effd54eb72371d97831a.jpg

7a8c8723d2746ca0fa5bd93d6ecf0f74.jpg

731a42e5bc39805f5bb7363749de7078.jpg

Biểu ngữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” dán trên cột điện

09259f8ff6d4e234ffe23150675a498e.jpg

226515f389e105427883945284bac96b.jpg

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” trên cột điện


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/5/310461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/9/150990.html

Đăng ngày 24-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share