Bài viết của các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07 2015]

Mọi người muốn thấy công lý được thực thi

Khi người dân được biết rằng các học viên Pháp Luân Công đang đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, họ đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ. Thông điệp mà họ gửi tới các học viên là hãy tiếp tục nỗ lực cho tới khi ông ta bị đưa ra trước công lý.

Người dân dường như sẵn lòng nhận các bài báo viết về vụ kiện Giang Trạch Dân được tải xuống từ trang web Minh Huệ.

Tôi cũng đã in một thông điệp nói về vụ kiện này trên một tờ tiền giấy trước khi tôi trả tiền thanh toán hàng hóa và dịch vụ. Tôi hỏi mọi người đã nghe nói về vụ kiện họ Giang hay chưa.

“Thật tuyệt” hầu hết mọi người đều thốt lên như vậy sau khi nghe nói về vụ kiện. “Việc này đã bị để quá lâu rồi.”

Tôi cũng nói với mọi người về phần mềm chống kiểm duyệt và khuyến khích họ xem để có thêm thông tin qua Internet. Sau khi mọi người truy cập Internet, họ nói với tôi rằng “Giang Trạch Dân quá tà ác, và ông ta đã không làm điều gì tốt cho người dân Trung Quốc. Ông ta phải bị đưa ra trước công lý.“

Các học viên quận An Bình đã tham gia vào nỗ lực toàn cầu trong việc khởi kiện họ Giang. Mọi người vui mừng khi họ nghe nói về điều đó.

Một số học viên đã bắt đầu thực hiện một chiến dịch thu thập chữ ký bày tỏ sự ủng hộ với vụ kiện. Một người nói “Tôi ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân. Ông ta quả là quá tà ác. Tôi vẫn sẽ ký ngay cả khi họ bắt giam tôi vào tù.”

Vào thời điểm viết bài này, chiến dịch đã thu thập được 133 chữ ký ủng hộ.

072f383e77993f1848f687a6bb108d97.jpg

Chữ ký của những người ủng hộ với dấu vân tay điểm chỉ của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/8/312114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/15/151562.html

Đăng ngày 29-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share