Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-6-2015] Theo các báo cáo được công bố trên Minh Huệ, kể từ đầu tháng 5 đến ngày 18 tháng 6, trang web đã nhận được 9.729 bản sao khiếu nại hình sự từ các học viên Pháp Luân Công khởi kiện Giang Trạch Dân. Vào cuối tháng 6, người dân ở thành phố Bắc Kinh đã nhìn thấy ở khắp nơi những tấm băng rôn và biểu ngữ với thông điệp về những nỗ lực trên toàn cầu để đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.

b597a83c168f1094fa288dd529382c8e.jpg

4087afea4b55582c8e384f94e1551098.jpg

2e7778959842dc593f34efa023273215.jpg

06cee264e33a707a68e2e4bbf591ed21.jpg

a656ff88640a457169de89128da36c3b.jpg

a568a02a9bfa54fc2d5732137d9c7a0b.jpg

b090af3c0ed31e6b09aa84b3be542906.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/25/311449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/28/151284.html

Đăng ngày 22-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share