Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2015] Trong tháng 5 năm 2015, những tấm biểu ngữ và áp phích có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “ Chân – Thiện – Nhẫn hảo” cũng như thông tin về những nỗ lực trên toàn thế giới để đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý, có thể được nhìn thấy ở khắp nơi ở các tỉnh Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Hà Bắc và tỉnh Vân Nam.

c0e2c627b1a3110a518a4d5e145b55fa.jpg

0185e18c1aadc236efcaa9355e2bc1df.jpg

Các tấm áp phích có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện- Nhẫn hảo” ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

d38811fe44d8085181abba82735efd58.jpg

b1f22f25c2cea32e40a87a0bf1eb592d.jpg

Các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên tòa nhà và trên đường phố ở huyện Cô Nguyên, tỉnh Hà Bắc.

a7b6d7c16394527bf423017d8b126e98.jpg

dc02fe29a4bfd56bcb50e5438dcc2496.jpg

81fe5cebb9f7047d100b0cec6b5d30b5.jpg

Biểu ngữ “Tòa án quốc tế đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý” (Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999) trên một cột điện ở một thành phố ở tỉnh Liêu Ninh .

d33467a8df32595989b4e81db73c149f.jpg

1b027e3a7f88686ec66c1100379ff28f.jpg

9c8bf115f9e7b7dcecbc3956bf784ce4.jpg

83c51c78651c9eb19f730263201ae7a1.jpg

Những tấm bảng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bức tranh miêu tả tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc được thấy ở một công viên ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

7fe77f3433acb8a8a192de2a3dba4d8c.jpg

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên một cột điện ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông

4b0d1bb22d20acfe6d69377f54909ef8.jpg

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong một khu dân cư ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/1/310275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/9/150981.html

Đăng ngày 24-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share