Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2015 ] Vào tháng 5 năm 2015, người dân ở các huyện Quảng Dương, An Thứ, và Khai Phát thuộc thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc đã nhìn thấy nhiều những tấm biểu ngữ và băng rôn ở khắp nơi với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” cũng như thông tin về những nỗ lực trên toàn cầu để đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.

37016a82b3bf39c64e9037c8a1909cf2.jpg

b090e5fc1f4bc7aa47a1a960fa2db596.jpg

df2a864571e7a1082d67041d01be9f3a.jpg

Những biểu ngữ “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

b59e7bb9252fac74e933a0d955b05af0.jpg

caf47d42d2118e219764dbcd2f0fcfc4.jpg

55904c119e5e5f7258cb3b9a94385594.jpg

130025836053d912517130edfab061fe.jpg

9bfbc9ee7ec1df218d8f24457d475030.jpg

Những biểu ngữ với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

52ee41eee9269416d93e4528995d322c.jpg

c006271554c1ea3dc79db60c7144ea89.jpg

402f988d1f65f687135e1ee85dcb8640.jpg

a63f12e59ccc6286cc83adf00a05042e.jpg

Biểu ngữ “Tòa án quốc tế đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý” (Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/27/310064.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/6/1/150859.html

Đăng ngày 16-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share