Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2015] Tháng 5 năm 2015, người dân ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc nhìn thấy những tấm biểu ngữ và áp phích ở khắp nơi với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” “Thoái Đảng bảo bình an” cũng như thông tin về những nỗ lực trên toàn cầu để đưa tên độc tài Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc ra trước công lý vì đã phát động chiến dịch bức hại tàn bạo nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

4f8dcc1db91aaf1795c7d5effa09807d.jpga896284764c55bf1ac5de3db1923b5c7.jpgc2cb069ca6c6d555ccda603f5771216c.jpgb6eb6a88cdf902b7c73f71e5c58fb99f.jpgddabc33a97aa790f6148281cb911bf0d.jpg88045d11a04f1fc00fd9fa1139bb5e40.jpg

Những tấm áp phích và biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên cột điện ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc.

a0882b2972d92c24d0048a61e8e73cd5.jpgec1880005a5994b02905b0d192c38922.jpg11a494ba8623ceeab6fd0fff6105bf94.jpga01e328a3180f937454bc4ffdb55f524.jpg

Những tấm áp phích với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc

e3514e674a997e69673b1094071eeab7.jpg

Tấm áp phích cho thấy hoạt động của các học viên Pháp Luân Công trên thế giới và cuộc phản kháng ôn hòa kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

066c53c3c75883dad0cca1b5465f99ec.jpg153fde09c2633bd6da0bc9f7ff0cc130.jpg

Những tấm áp phích “thoái đảng bảo bình an” ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc

e72907504a664034f5de090375923ce7.jpg

Áp phích “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” trên cột điện ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc

9262daf65879bb9425b4a83e58023d28.jpg9b98c2ab1bc02a9c5c0f937592615f97.jpgbb6545d3fc9674c8abcf78107189a27f.jpgb34df99d15de581e4734715cdd6b9d9c.jpg

Biểu ngữ “Tòa án quốc tế đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý” trên cột điện ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc (Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/13/310849.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/6/15/151081.html

Đăng ngày 29-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share