Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2015] Chín trong số 42 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ tại Thương Châu, tỉnh Hà Bắc vào tháng 08 năm ngoái hiện vẫn còn đang bị giam giữ mặc dù các luật sư đã yêu cầu không truy cứu trường hợp của họ.

Nhiều người dân tại khu vực các học viên sinh sống (Thiên Tân và vùng phụ cận của Thương Châu) đã bày tỏ sự phẫn nộ của họ đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào những người vô tội chỉ vì niềm tin của họ vào Pháp Luân Công.

Họ đã bày tỏ sự ủng hộ bằng cách ký một đơn thỉnh nguyện do các học viên trong khu vực khởi xướng. Đến nay 2.403 người đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho chín học viên hiện vẫn đang bị giam giữ này. Trong số những người đã ký tên có tổng cộng 2.194 người đã điểm chỉ vào đơn thỉnh nguyện.

a79184203464a473f5bf16635e36c66d.jpg

Những người ủng hộ Pháp Luân Công ký tên và điểm chỉ vào đơn thỉnh nguyện

Một sĩ quan cảnh sát đã không do dự ký vào đơn thỉnh nguyện khi được một học viên đề xuất anh bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Hai người anh em trai cũng đã ký đơn thỉnh nguyện, họ nói rằng họ không hề e sợ ĐCSTQ.

Một người đàn ông đã hỏi tại sao lúc đầu 42 học viên Pháp Luân Công lại bị bắt giữ vậy. Người học viên thu thập chữ ký đã giải thích rằng họ bị bắt giữ tại nhà riêng khi đang chia sẻ kinh nghiệm tu luyện theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp để trở thành một người tốt hơn.

Người này đã ký vào đơn thỉnh nguyện và nói: “Ai có lương tri cũng nên ký đơn thỉnh nguyện!”

Chín học viên hiện vẫn còn đang bị giam giữ:

Cô Lưu Lập Tân và cô Triệu Tường ở quận Vũ Thanh, thành phố Thiên Tân;

Cô Lý Lệ, cô Khang Lan Anh, anh Từ Khải, cô Tào Duyên Hương, anh Hầu Đông Lượng, anh Thường Thọ Hiên, cô Triệu Tuấn Như ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/14/307510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/21/149816.html

Đăng ngày 10-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share