Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-6-2015] Vào khoảng ngày 20 tháng 6, những tấm biểu ngữ với nội dung ‘Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được nhìn thấy khắp nơi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc trong Lễ hội Thuyền Rồng, một dịp lễ quan trọng của Trung Quốc.

Bởi cuộc đàn áp hiện vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc, và những thông tin về cuộc đàn áp này bị kiểm duyệt chặt chẽ. Để thông tin cho nhiều người biết sự thật về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức rằng những người tu luyện Pháp Luân Công là vô tội, các học viên thường treo những tấm băng rôn và biểu ngữ ở những nơi công cộng vào những ngày quan trọng, bất chấp nguy cơ có thể bị bắt giữ và bỏ tù.

fde94d536e02dd13c97ca1b71a02ad86.jpg

16fa5c02db4c9becde938fbaaaa8d1d1.jpg

Những biểu ngữ “Đưa Giang Trạch Dân ra xét xử.”

4cdd76c6a83caec7e5df6687738eeec0.jpg

95bb62164b00aa01a0a8cb27cce8b400.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

115da1d1fd780378ce9751d73f13f117.jpg

“Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/27/311457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/28/151291.html

Đăng ngày 22-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share