[MINH HUỆ 06-05-2015] Ngày 03 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đến từ Bucharest, Romania đã tổ chức các hoạt động ở trước trung tâm mua sắm Cotroceni Afi Pallace nhằm giới thiệu pháp môn tu luyện cổ xưa này tới công chúng và phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài 16 năm ở Trung Quốc

Các học viên đã dựng các tấm áp phích, phát tài liệu và biểu diễn các bài công pháp nhẹ nhàng của pháp môn.

Dòng người qua đường tiếp nối nhau đã dừng lại để ký tên thỉnh nguyện gửi tới Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và tội ác mổ cướp nội tạng sống của chế độ Cộng sản đối với các học viên Pháp Luân Công

08d92aa6be518ff12b83e6cc22864dfe.jpg

17143f4826a1fbb08698a6558d688f99.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cho Pháp Luân Công

Nhiều người nói rằng họ đã được nghe nói đến cuộc đàn áp trong các sự kiện mà các học viên tổ chức tại các địa điểm công cộng trước đó ở Bucharest. Một số cho biết rằng họ thích học các bài công pháp của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/6/308576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/7/150051.html

Đăng ngày 13-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share