Viết bởi một học viên tại Kansas

[MINH HUỆ 21-05-2009] Vào ngày 16 tháng Năm, các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Kansas đã tham dự Liên Hoan Turkey Creek tại thành phố Merriam. Sau buổi liên hoan, các học viên đã tổ chức kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 10.

2009-5-19-003418-0--ss.jpg
Các học viên giành giải nhất trong cuộc diễu hành

Người tổ chức cuộc diễu hành cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt. Tôi có thể cảm nhận được sự hiền hòa của các bạn. Các bạn là đơn vị xuất sắc nhất trong buổi lễ diễu hành.” Anh đã trao giải nhất cho các học viên.

2009-5-19-003418-1--ss.jpg
Học viên trẻ đang chơi nhạc được soạn bởi chính các học viên

Sau buổi diễu hành, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại công viên Antioch Park, phân phát tài liệu và trình diễn các bài công pháp. Một học viên trẻ đã chơi những bài nhạc được soạn bởi chính các học viên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/19/201233.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/5/21/107599.html

Đăng ngày 23-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share