[MINH HUỆ 15-5-2007]


Học viên ở Toronto, Canada biểu diễn mừng ngày Đại Pháp thế giới


Người dân Toronto xem chương trình biểu diễn của các học viên


Các học viên ở Toronto, Canada giảng sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công


Một người dân Toronto đến xem biểu diễn, đã theo tập công dưới sự hướng dẫn của một học viên


Hình ảnh một tiểu đệ tử cùng gia đình ở Toronto, Canada


Học viên tại Malayxia tập công chào mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5


Hình ảnh ngày Đại Pháp thế giới tại Malaysia


Một tiểu đệ tử 14 tuổi ở Malaysia


Các học viên Chicago, Mỹ quốc chào mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5
Hình ảnh các hoạt động chào mừng ngày Đại Pháp thế giới tại Chicago, Mỹ quốc


Học viên tại Holland chào mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5


Các học viên ở Holland phát chính niệm tập thể ngày 13-5Hoạt động giảng chân tướng nhân ngày 13-6 tại Holland
Các hoạt động của học viên Áo (Austria) nhân ngày Đại Pháp thế giới 13-5


Các học viên Thuỵ Sỹ (Swiss) chào mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5


Học viên ở Houston, Mỹ quốc, mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5
Các hoạt động chào mừng ngày Đại Pháp thế giới ở Houston

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154792.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154775.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154762.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154823.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154770.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154763.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154793.html

Đăng ngày 16-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share