[MINH HUỆ 15-5-2007]


Một học viên người Việt đang hướng dẫn tập công, nhân dịp chào mừng ngày 13-5 tại Sans Francisco

Các hoạt động của học viên ở Sans Francisco đón chào ngày Đại Pháp thế giới 13-5Các học viên ở Brisban, Úc biểu diễn đón mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5


Triển lãm Chân, Thiện Nhẫn ở Brisban, một trong những hoạt động đón ngày 13-5Học viên tại Singapore có các hoạt động mừng ngày 13-5

Các hoạt động chào mừng ngày Đại Pháp thế giới của đệ tử ở Thái LanHọc viên ở Kansas, Mỹ quốc chào mừng ngày Đại Pháp thế giớiChào mừng ngày Đại Pháp thế giới ở Dallas, Mỹ quốcHọc viên tại Montreal, Cananda mừng ngày Đại Pháp thế giới

Học viên ở Melbourne, Úc chào mừng ngày Đại Pháp thế giới

Nguồn: http://en.minghui.org/html/articles/2007/5/14/85580.html, http://en.minghui.org/html/articles/2007/5/14/85583.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154890.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154887.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154883.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154840.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154874.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154880.html

Đăng ngày 16-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share