Một số hình ảnh về các hoạt động mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5

[MINH HUỆ 15-5-2007]


Các học viên ở Macau, Trung Quốc, đón chào ngày Đại Pháp thế giới 13-5Các đệ tử tại Macau và hình ảnh hoạt động mừng ngày 13-5
Các học viên ở Đức biểu diễn mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5


Biểu ngữ Chân, Thiện, Nhẫn cùng đoàn diễu hành tại Đức nhân ngày 13-5Học viên tại Washinton DC tưng bừng mở chào đón ngày Đại Pháp thế giới 13-5
Các học viên ở Los Angeles đón mừng ngày Đại Pháp thế giới


Thiệp chúc mừng ngày Đại Pháp thế giới của thị trưởng LA, ông Antonio R. Villaraigosa, và ông Herb Wesson, và ông Richard Alarcon

Đón mừng ngày Đại Pháp thế giới và giảng chân tướng của các học viên ở ÚcHoạt động mừng ngày Đại Pháp thế giới của các học viên ở Boston, Mỹ quốc


Học viên tại Anh quốc đón mừng ngày Đại Pháp thế giới 13-5
Học viên Anh quốc biểu diễn đón chào ngày Đại Pháp thế giới 13-5

Nguồn: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154791.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/14/154787.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154839.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154905.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154837.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154834.html, http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154904.html

Đăng ngày 16-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share